Ziekten en plagen

IWT: Ontwikkeling beslissingsondersteunend instrument voor bestrijding van valse meeldauw in de glasteelt

Doelstelling en proeven: Bremia lactucae is nog steeds één van de meest voorkomende schimmels in de teelt van...

Kwaliteit en bewaring

IWT: Beheersing van binnenrot in paprika

Sinds 2003-2004 wordt de paprikateelt in Vlaanderen geconfronteerd met de nieuwe ziekte binnenrot. Deze ziekte wordt veroorzaakt door...

Ziekten en plagen

IWT: Beheersing van bacteriële pathogenen bij opkweek van kolen en prei

Vlaamse prei- en kooltelers worden de laatste jaren overhand geconfronteerd  met bacterieziekten veroorzaakt door Xanthomonas en Pseudomonas. De...

Energie

EFRO: Energiebewust Boeren

In tijden van stijgende energiekosten, een zich steeds sterker manifesterend broeikaseffect en een slinkende voorraad aan fossiele brandstoffen...

Water

ADLO: Telen zonder spui in de glastuinbouw

Binnen de grondloze glasgroenteteelt, wordt recirculatie voor de meeste substraatteelten als standaard beschouwd. Tot voor enkele jaren werd...

ADLO: Ergonomie in de tuinbouw

Op 1 maart 2014 is het ADLO demonstratieproject ‘Ergonomie in de tuinbouw’ van start gegaan. De doelstelling van...

Gewasbescherming

ADLO: Integratie IPM in vollegrondsgroenteteelt in Vlaanderen

Op 1 januari 2014 is een Europese richtlijn in werking getreden die elke land- en tuinbouwer binnen Europa...

Gewasbescherming

ADLO: Bioremediatie Oost Sensibilisering puntvervuiling en zuiveringssystemen

Gewasbeschermingsmiddelen spelen een belangrijke rol bij het maximaliseren van landbouwopbrengsten en de kwaliteit van gewassen. Het voorkomen van...

Bodem en bemesting

ADLO: Groenbedekkers in de strijd tegen nitraatresidu

Groenbedekkers kunnen een krachtig middel vormen in de strijd tegen het nitraatresidu.  Via demonstrerende proeven wordt in eerste...

1 5 6 7