Soort project:

Demonstratieproject

Duurtijd:

01/02/2015 - 31/01/2017

Partners:

Proefcentrum voor Sierteelt i.s.m. Proefstation voor de Groenteteelt, Proefcentrum Hoogstraten en Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen

In dit demonstratieproject willen we telers overtuigen van het belang van monitoringssystemen als basis voor een goede geïntegreerde gewasbescherming. Op deze manier kan er tijdig en efficiënt biologisch of geïntegreerd ingegrepen worden.

Alvorens ook maar te kunnen denken aan een goede bestrijding, is het essentieel om te weten wat er in de serre aanwezig is. Door de grote diversiteit aan plagen en ziektes, met vaak vergelijkbare schadesymptomen, is het belangrijk om het probleem correct en in een vroeg stadium te identificeren. Dit project heeft dan ook als doel om telers op te leiden in het op een eenvoudige manier herkennen en monitoren van de voor hen relevante plagen. Binnen het project zal de telers getoond worden welk monitoringssysteem welke input vereist en welke informatie hiermee verworven kan worden. Hierbij is niet enkel de aan- of afwezigheid van plagen én nuttigen van belang, maar ook de densiteit en vooral de verhouding nuttigen en plagen. Hiervoor zal per type van teelt en bedrijf een laagdrempelig monitoringssysteem op maat van telers uitgewerkt worden.

Door de uitwisseling van informatie over de teelten heen, willen we de reeds bestaande kennis verder optimaliseren en overbrengen naar andere sectoren, rekening houdend met hun typische kenmerken.

 

De uitvoering van het project is ingedeeld in 6 fases:

 

  • Vlot herkennen van ziekten en plagen
  • Eenvoudig en transparant monitoringssysteem
  • Biologische bestrijders als primaire bestrijdingsstrategie
  • Uitzetten en bijvoederen van natuurlijke vijanden
  • Demonstratie activiteiten en bedrijfsbezoeken
  • Algemene monitoringsstrategieën voor elk type (teelt)systeem

Het project zal zich in de eerste plaats richten op telers van teelten onder glas, zowel groente- als siertelers. De werkwijze is echter eenvoudig extrapoleerbaar naar de hele landbouwsector waar monitoring gebruikt wordt als basis voor een biologische of zelfs chemische bestrijding. Daarnaast richt het project zich ook tot voorlichters en bioleveranciers zoals Biobest, Koppert, Syngenta Bioline en BCP Certis. Wanneer de gridcharts op de bedrijven worden gebruikt, zullen ook zij hiervan gebruik kunnen maken om hun adviezen op af te stellen.

Meer informatie

Contactpersoon