Soort project:

FOD-project

Duurtijd:

01/12/2014 - 31/05/2016

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver (PSKW), Inagro, Fytolab

In 2013 werd de Europese groente- en fruitsector voor het eerst geconfronteerd met de contaminant perchloraat. Na een eerste praktisch vooronderzoek, bleek dat de bron van deze contaminatie meststoffen zijn. Momenteel is er in Europa een intracommunautaire handelsnorm gesteld voor groenten en fruit. Er wordt verwacht dat EFSA in 2016 een norm voor voedselveiligheid zal opmaken. Er is echter nog weinig kennis over de variatie van perchloraat binnen één teelteenheid, de analyse voor perchloraat in meststoffen is nog niet optimaal, er is nog geen norm bekend voor de meststoffen zodat alle groenten en fruit kunnen voldoen aan de toekomstige voedselveiligheidsnorm, enz.

Het FOD-project Perchlorem is gestart op 1 december 2014. In het eerste werkjaar (2015) wordt de analyse van perchloraat in meststoffen geoptimaliseerd door Fytolab. Daarnaast wordt in het eerste werkjaar verschillende proeven aangelegd:

 • Werkpakket 2.1:
  • Gedurende 5 opeenvolgende teelten van kropsla wordt de accumulatie van perchloraat in bodem en gewas bepaald: Meststoffen met 0, 50, 100 en 200 ppm perchloraat worden aan de grond toegediend. De accumulatie in de kropsla wordt opgevolgd gedurende 5 opeenvolgende teelten.
  • Het verband tussen het perchloraatgehalte in meststoffen en het perchloraatgehalte in het gewas wordt bepaald aan de hand van een regressieanalyse.
  • De grafiek perchloraatgehalte in de grond t.o.v. in gewas wordt opgemaakt o.b.v. geaccrediteerde stalen.
 • Werkpakket 2.2: Er wordt 1 teelt aangelegd voor het bepalen van de invloed van de watergift op het perchloraatgehalte in het gewas. Op PSKW gebeurt dit in de teelt van kropsla en spinazie (late lente 2015). Inagro bepaalt de invloed van de watergift op het perchloraatgehalte in de teelt van kropsla en veldsla.
 • Werkpakket 2.3: Er wordt 1 teelt aangelegd voor het bepalen van de invloed van het nitraatgehalte op het perchloraatgehalte in het gewas. Op PSKW gebeurt dit in de teelt van kropsla en spinazie (samen met WP 2.2). Inagro doet dit voor kropsla en veldsla.
 • Werkpakket 2.4: Invloed van het oogstgewicht op het perchloraatgehalte (hoort bij de teelt van WP 2.2 en 2.3) : kan vroeger of later oogsten een invloed hebben op het perchloraatgehalte?
 • Werkpakket 2.5: In dit werkpakket wordt enerzijds de variatie van perchloraat in bodem en gewas binnen één teelteenheid (afdeling/serre) onderzocht en anderzijds de crop-to-crop variabiliteit. Dit laatste werd reeds in 2014 door de Europese Commissie opgevraagd, maar er waren nog geen gegevens beschikbaar.
 • Werkpakket 2.6: Er wordt verder onderzoek gedaan naar mogelijke andere bronnen van perchloraat
 • Werkpakket 3: Waar vindt accumulatie in het gewas plaats? De verdeling van perchloraat in het gewas wordt onderzocht: perchloraatgehalte in wortels, pit, bladeren, enz.
 • Werkpakket 4: In samenwerking met het FOD en FAVV werd gekozen om het perchloraatgehalte te bepalen in bladgroenten na bepaalde culinaire bewerkingen zoals wassen van sla en spinazie, blancheren van spinazie, enz.

Meer informatie

Contactpersoon