Soort project:

IWT-project

Duurtijd:

01/09/2014 - 01/09/2018

Partners:

Universiteit Gent i.s.m. Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen en Inagro

In het Vlaamse oppervlaktewater worden nog vaak te hoge fosforconcentraties terug gevonden. De Europese commissie eist een verbetering van de waterkwaliteit, met strenger wordende fosfornomen als resultaat. Aangezien fosfor voornamelijk toegediend wordt onder organische vorm, bestaat de uitdaging erin enerzijds het organische stof gehalte van de bodem op peil te houden, met een minimale fosfortoediening langs de andere zijde.

Binnen dit project wordt onderzocht hoe deze fosforproblematiek zowel op landbouwkundig als op milieukundig vlak duurzaam aangepakt kan worden.

De voornaamste doelstellingen zijn:

  • De efficiëntie van de toegediende fosfor verbeteren
  • Het minimaliseren van de impact van fosfaatbeperkingen op de gewasopbrengst en de bodemkwaliteit
  • Het zoeken naar oplossingen voor de vermindering van fosforverliezen naar grond – en oppervlaktewater met het oog op de verbetering van de waterkwaliteit

Voor het realiseren van deze doelstellingen zullen volgende taken uitgevoerd worden:

  • Het opstellen van nauwkeurige P balansen op perceelsniveau voor de belangrijkste groenbemesters en vanggewassen
  • Het efficiënter inzetten van minerale P meststoffen en het optimaliseren van de huidige fosforbemestingsadviezen
  • Het voorstellen van rotaties die een maximale P uitmijning toelaten
  • Het maximaliseren van de P uitmijningsefficiëntie, en het optimaal beschikbaar houden van P voor gewassen op bodems zonder P aanvoer
  • Het inzetten van organisch materiaal vrijwaren om de bodemkwaliteit op peil te houden
  • Het filteren van P uit drainagewater om de belangrijkste puntbronnen van P te elimineren

 

 

 

 

Meer informatie

Contactpersoon