Circulaire landbouw

Klimaatrobuust

ABC – Agro-ecologische landbouw

Agro-ecologische landbouw biedt potentieel om landbouw, natuur en burgers dichter bij elkaar te brengen. Wat agro-ecologie inhoudt is...

Bodem en bemesting

Circulaire landbouw

Closecycle

CloseCycle heeft de ambitie om de kringlopen te sluiten. Lokale bedrijven en partners werken samen om reststromen op...

Water

OptiWAIE: Optimalisatie van watergebruik in de glastuinbouw

De laatste tiental jaar merken we steeds vaker minder neerslag in de lente en zomer periode omwille van...

BIO

Precisielandbouw

Robotisatie en automatisatie

I-ROWeed: Innovatieve onkruidbeheersingstechnieken

Verschillende telers, vaak zelfs met uitgebreide mechanisatie, geven aan dat onkruidbeheersing nog altijd een van de grote moeilijkheden...

Gewasbescherming

Ziekten en plagen

Systeemgerichte aanpak van aardvlooien

Aardvlooien vormen een plaag van verschillende gewassen. In koolgewassen en vlas veroorzaken vooral de kevers schade van april...

Gewasbescherming

Ziekten en plagen

BREVAL – geïntegreerde beheersing van bladluizen en koolwittevlieg in koolgewassen

De laatste jaren zien we een ernstige toename in de problematiek en plaagdruk van bladluizen en koolwittevlieg, onder...

Energie

Opti-Energie: Energetische optimalisatie in de glastuinbouw

De hoge energiekosten van zowel gas als elektriciteit dringt de rendabiliteit in de meeste glastuinbouwbedrijven sterk terug. Die...

Gewasbescherming

Ziekten en plagen

InPaKt: Integrale aanpak van komkommerbontvirus

Het komkommerbontvirus CGMMV, of languit Cucumber Green Mottle Mosaic Virus, vormt een belangrijke dreiging voor de komkommertelers in...

Waarnemingen

Ziekten en plagen

Waarnemingen en waarschuwingen

Op diverse praktijkpercelen wordt er aan waarnemingen en waarschuwingen gedaan. Zo worden veldwaarnemingen uitgevoerd van ziekten en plagen...

Gewasbescherming

Ziekten en plagen

OG CABYV

Het Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV) is ondertussen al erg goed gekend bij komkommertelers. Sinds de zomer van...

Bodem en bemesting

N-FIT groenten: N-fractioneren, Innoveren en Techniek in de groenteteelt

Door de stijgende stikstofprijzen de laatste jaren, de lagere bemestingsnormen en de nog steeds onvoldoende goede waterkwaliteit wordt...

Bodem en bemesting

KNS 2.0: Klimaatadaptatie in najaarsgroenten voor stikstofbemesting

De klimaatverandering met hogere temperaturen en langere perioden van droogte of neerslag zorgen voor extra uitdagingen in najaarsteelten....

Energie

ENERGLIK

In kader van de energiecrisis van 2022 en de klimaatdoelstellingen voor 2030 staan vele telers voor een uitdaging....

BIO

Gewasbescherming

Selderplagen

Seldervlieg (Euleia heraclei) en blindwantsen zijn twee selderplagen die in bepaalde situaties veel schade kunnen veroorzaken in de...

Gewasbescherming

Water

Zet een punt achter puntvervuiling

De Europese kaderrichtlijn water stelt dat het oppervlaktewater van een goede kwaliteit moet zijn. Maar de VMM detecteert...

Gewasbescherming

BerkVeld – Oplossingen tegen zwart wortelrot

Door de strengere wetgeving betreffende gewasbeschermingsmiddelen, staan telers onder druk om op een duurzame en adequate manier grondgebonden...

Bodem en bemesting

PeriFert

PeriFert wil de ontwikkeling faciliteren van een toegankelijke, flexibele, innovatieve machine voor rijenbemesting die gebruik kan maken van...

Gewasbescherming

W&W 2.0: Naar een community gebaseerd semiautomatisch W&W-systeem als robuuste pijler voor IPM in de groenteteelt in Vlaanderen

Waarnemingen en waarschuwingen zijn een essentieel onderdeel om tot een optimale IPM-strategie te komen. Al ruim 20 jaar...

1 2 3 7