Energie

Opti-Energie

De hoge energiekosten van zowel gas als elektriciteit dringt de rendabiliteit in de meeste glastuinbouwbedrijven sterk terug. Die...

Gewasbescherming

Ziekten en plagen

InPaKt: Integrale aanpak van komkommerbontvirus

Het komkommerbontvirus CGMMV, of languit Cucumber Green Mottle Mosaic Virus, vormt een belangrijke dreiging voor de komkommertelers in...

Waarnemingen

Ziekten en plagen

Waarnemingen en waarschuwingen

Op diverse praktijkpercelen worden veldwaarnemingen uitgevoerd van ziekten en plagen in de groententeelt in open lucht. Binnen de...

Gewasbescherming

Ziekten en plagen

OG CABYV

Het Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV) is ondertussen al erg goed gekend bij komkommertelers. Sinds de zomer van...

Bodem en bemesting

N-FIT groenten: N-fractioneren, Innoveren en Techniek in de groenteteelt

Door het stijgen van de stikstofprijzen de laatste jaren, de lagere bemestingsnormen en de nog steeds onvoldoende goede...

Bodem en bemesting

KNS 2.0: Klimaatadaptatie in najaarsgroenten voor stikstofbemesting

De klimaatverandering met hogere temperaturen en langere perioden van droogte of neerslag zorgen voor extra uitdagingen in najaarsteelten....

Energie

ENERGLIK

In kader van de energiecrisis van 2022 en de klimaatdoelstellingen voor 2030 staan vele telers voor een uitdaging....

BIO

Gewasbescherming

Selderplagen

Seldervlieg (Euleia heraclei) en blindwantsen zijn twee selderplagen die in bepaalde situaties veel schade kunnen veroorzaken in de...

Gewasbescherming

Water

Zet een punt achter puntvervuiling

De Europese kaderrichtlijn water stelt dat het oppervlaktewater van een goede kwaliteit moet zijn. Maar de VMM detecteert...

Gewasbescherming

BerkVeld – Oplossingen tegen zwart wortelrot

Door de strengere wetgeving betreffende gewasbeschermingsmiddelen, staan telers onder druk om op een duurzame en adequate manier grondgebonden...

Bodem en bemesting

PeriFert

PeriFert wil de ontwikkeling faciliteren van een toegankelijke, flexibele, innovatieve machine voor rijenbemesting die gebruik kan maken van...

Gewasbescherming

W&W 2.0: Naar een community gebaseerd semiautomatisch W&W-systeem als robuuste pijler voor IPM in de groenteteelt in Vlaanderen

Waarnemingen en waarschuwingen zijn een essentieel onderdeel om tot een optimale IPM-strategie te komen. Al ruim 20 jaar...

Water

Water+Land+Schap / Aqualitatieve Mechelse Groenteregio

Het Water-Land-Schap-project “Aqualitatieve Mechelse Groenteregio” heeft de ambitie om samen met land- en tuinbouwers innovatieve en concrete pilootprojecten...

Gewasbescherming

B2B: Beheersing van ToBRFV op belgische tomatenbedrijven

Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus, of kortweg ToBRFV, vormt een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van de...

Kwaliteit en bewaring

Taromaat

In dit project werken de partners samen met als hoofdzakelijk doel het controleren van de smaak van tomaat....

Ziekten en plagen

Biotract

Bladluizen vormen één van de belangrijkste bedreigingen in diverse teelten. Ze kunnen op verschillende manieren schade berokkenen aan...

Bodem en bemesting

Groente-N-Advies: Oordeelkundig bemesten in groenten

Het demoproject Groente-N-advies wil groentetelers wijzen op de sense of urgency om te bemesten op maat van de...

Water

OP-PEIL: Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen

OP-PEIL wil op korte termijn de doorbraak van peilgestuurde drainagesystemen (PGD), die zowel maatschappelijk als landbouwkundig rendabel en effectief zijn,...

1 2 3 7