Soort project:

IWT-project

Duurtijd:

01/09/2015 - 31/08/2019

Partners:

Laboratorium voor Plantecologie van de Universiteit Gent i.s.m. Proefstation voor de Groenteteelt, KU Leuven, Proefcentrum Hoogstraten, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen en Thomas More Campus Geel

Toepassen van kunstlicht verlegt grenzen. Het voordeel hiervan is dat de huidige beperkingen inzake licht verdwijnen. Daartegenover staat echter dat vaak niet geweten is waar de nieuwe grenzen bij het gebruik van kunstlicht liggen. Maar er ontstaan ook nieuwe mogelijkheden, die voordien niet aan de orde waren en waar een teler moet mee leren omspringen. Ondanks het feit dat de teelten verschillen bleek na een rondvraag dat de vragen vanuit de praktijk tamelijk gelijklopend zijn. Meer nog, door over het muurtje heen te kijken, kunnen de verschillende teelten leren van elkaars ervaringen. Steeds wederkerende vragen hebben betrekking op een aantal thema’s:

  • Welke rassen zijn geschikt voor een teelt onder kunstlicht?
  • Hoe reageert een plant op kortetermijnsveranderingen in licht?
  • Wat zijn de mogelijkheden en eventuele beperkingen van LED-belichting?
  • Hoe kan je bladrand/tipburn voorkomen bij belichting?
  • Hoe kan artificiële belichting op een duurzame manier worden toegepast in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen?
  • Wat is het economisch rendement?

De doelstelling van dit project is dan ook de implementatie en uitbreiding van artificiële belichting in de Vlaamse sla-, aardbeien-, en tomatenteelt te faciliteren en te ondersteunen door een antwoord te geven op deze vragen.

3 posters zijn beschikbaar hierover:
– Lightman algemeen

– Lightman in sla

– Lightman in tomaat

Meer informatie

Contactpersoon