Soort project:

IWT-project

Duurtijd:

01/01/2015 - 31/12/2018

Partners:

Inagro i.s.m. Proefstation voor de Groenteteelt, Vakgroep Plantaardige productie van de Universiteit Gent

Bij de teelt van courgette in het voorjaar en in de zomer ontstaan er regelmatig misvormde, vooral gepunte, vruchten als gevolg van een slechte bestuiving en zetting. Een belangrijke oorzaak is een tekort aan mannelijke bloemen waardoor onvoldoende pollen beschikbaar zijn. Anderzijds kan ook de minder goede pollenkwaliteit een rol spelen. Een steekproef bij de Vlaamse courgettetelers toonde aan dat deze misvormde vruchten resulteerde in een opbrengstverlies van 15% tot 25% van de normale opbrengst.

Dit project heeft tot doel de bestuiving van de vrouwelijke bloemen het jaar rond te optimaliseren. In de eerste 2 projectjaren wordt onderzocht welke factoren een invloed hebben op de ‘seks-expressie’ bij de courgettebloem en op de kwaliteit van het pollen. Dat gebeurt enerzijds door opvolging en vergelijking van zes praktijkbedrijven, anderzijds door aanleg van proeven in praktijkcentra met gerichte variatie in teeltfactoren. Een biotoets wordt ontwikkeld, op basis van ethyleenproductie in de jonge scheuten, die vroegtijdig, nog voor het verschijnen van de bloemen kan aanduiden welke verhouding aan mannelijke/vrouwelijke bloemen te verwachten valt. Hierdoor moet tijdige bijsturing van de teeltfactoren mogelijk worden. Ook wordt nagegaan in welk stadium van de bloemontwikkeling en in welke klimaatomstandigheden het beste pollen wordt verzameld, en hoe het pollen het best bewaard wordt. Voor het geval kunstmatige verspreiding van pollen nodig is, worden 2 technieken onderzocht ter vervanging van de manuale bestuiving:

  • Verhogen van de bloemaantrekkelijheid door tussenplaatsen van of beregenen met een suikeroplossing
  • Beregenen met pollensuspensie

Vanaf het tweede projectjaar wordt de verzamelde kennis geleidelijk ingebouwd in een teeltstrategie voor optimale bestuiving bij courgette. Onderdelen van deze strategie worden beetje bij beetje afgetoetst op praktijkbedrijven. In het derde projectjaar wordt de teeltstrategie voor optimale bestuiving gevalideerd in teelten op de praktijkcentra en op de praktijkbedrijven in West-Vlaanderen en Antwerpen, waaronder serre- en openluchtbedrijven.

[UAS_guest]
U dient aangemeld te zijn om toegang te krijgen tot de volledige lijst publicaties.

 

[/UAS_guest]

[UAS_loggedin]

Courzet nieuwsbrief_03-2019

 

[/UAS_loggedin]

Meer informatie

Contactpersoon

Martine Wuytack