Onze missie

“Met de voeten in de praktijk betrouwbare oplossingen bieden voor de groenteteelt van morgen.”

Onze doelstellingen

Om die missie te volbrengen combineert het Proefstation verschillende activiteiten:

 1. Praktijkgericht- en toegepast onderzoek, gefinancierd met subsidies op nationaal en Europees vlak voor de ontwikkeling van nieuwe inzichten
 2. Praktijkgericht onderzoek in opdracht van private bedrijven binnen onze sector om de ontwikkeling van innovaties actief te ondersteunen en een vlottere introductie binnen de groentesector te stimuleren
 3. Voorlichtings-/demonstratie en trainingsactiviteiten:
  1. Voor telers, adviseurs,…
  2. Voor overheden
  3. Voor het bredere publiek

Groentetelers de kennis en innovatieve technologieën en tools bieden om op een economisch rendabele en duurzame manier kwalitatieve groenten te telen, vandaag en richting 2030 en zelfs 2050, dat is waar het Proefstation zich ten volle voor wil inzetten.

Hierbij definieerde het Proefstation 5 prioritaire thema’s:

 1. Centraal thema: Teelten met toekomst
 2. Ondersteunende thema’s:
  1. Teelten die gebruik maken van grondstoffen met toekomst
  2. Teelten in harmonie met de omgeving
  3. Slimme teelten met ruimte voor automatisatie en robotica
  4. Teelten die leiden tot een bedrijfszekere, gezonde en duurzame bedrijfsvoering

Ons netwerk

Samen staan we sterk. Binnen het Proefstation kunnen we rekenen op een uitgebreid netwerk. Enerzijds hebben we een telersnetwerk met meer dan 600 leden. Zo houden we steeds de vinger aan de pols in het werkveld. Maar ook op nationaal en internationaal netwerk hebben we waardevolle connecties.

Onze waarden

Binnen onze organisatie staan 5 waarden centraal. Zowel op de werkvloer als in onze benadering tegenover onze leden en externe partners hechten we hier veel belang aan.