Soort project:

IWT-project

Duurtijd:

01/12/2015 - 30/11/2019

Partners:

Proefcentrum Hoogstraten i.s.m. Proefstation voor de Groenteteelt, Universiteit Antwerpen

Momenteel worden op tomatenbedrijven onder glas voornamelijk witte vlieg en Tuta absoluta gemonitord. De methodes kunnen sterk verschillen tussen bedrijven. Voor een plaag zoals spint dringt de vraag voor een efficiënte monitoringsmethode zich op. Met dit project willen we komen tot een eenvoudig, gestandaardiseerd en goedkoop monitoringssysteem van álle plagen, maar ook de nuttigen. De nadruk zal liggen op automatisatie, registratie, centralisatie en visualisatie van de data. Zo brengen we in kaart waar en hoeveel organismen er in de serre aanwezig zijn en kan er zeer snel en lokaal ingegrepen worden.

Monitoring is één zaak, de interpretatie van al deze data vormt de uitdaging van dit project. De verhouding nuttigen en plagen bepaalt of een plaag onder controle is of niet. Het complexe ecosysteem binnen een serre zal in een populatiemodel gegoten worden. Geen klassiek mathematisch model gebaseerd op parameters uit het labo, maar een model op basis van reële veldgegevens. Deze vernieuwende populatie-ecologische aanpak wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met UA, onderzoeksgroep evolutionaire ecologie. De praktijkcentra staan in voor de vertaling van dit theoretisch model naar de praktijk.

Op deze manier zullen aan de hand van de monitoringssgegevens korte termijn voorspellingen gemaakt kunnen worden van de populatiedynamica van plaag en nuttige. Zo kan er advies geleverd worden om al dan niet lokaal ingrijpen. Daarnaast zal deze aanpak met populatiemodellen tot nieuwe inzichten leiden in de biologische bestrijding. Uiteindelijk willen we komen tot een interactieve softwaretool bruikbaar voor de praktijk (teler en/of voorlichter).

Meer informatie

Contactpersoon