Soort project:

IWT-project

Duurtijd:

01/07/2015 - 30/06/2018

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt i.s.m. KU Leuven, Scientia Terrae, Inagro en Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (onderaanneming)

Uit een enquête van 2013 is gebleken dat 72% van de bedrijven schade ondervond door deze schimmel. Eigen onderzoek geeft echter aan dat vele telers gewasinfecties niet opmerken, zodat we kunnen stellen dat nagenoeg alle bedrijven hiermee worden geconfronteerd. Binnen de werkgroep “komkommer” op het PSKW werd dan ook de voorbije jaren steeds de vraag geuit door telers en vertegenwoordigers van de veilingen en Boerenbond naar onderzoek rond deze problematiek. En dat is nu mogelijk dankzij dit IWT-project.

In dit project willen we een duurzame beheersstrategie ontwikkelen voor de komkommertelers om productieverliezen door D. bryoniae te vermijden en een continue hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen. Om dit te bereiken zal eerst de epidemiologie van de schimmel worden bestudeerd. Het is van belang om meer inzicht te krijgen in zijn levenscyclus en verspreiding op een hedendaags komkommerbedrijf. Enkel dan kan er een oplossing gevonden worden om in te grijpen op de sporenproducties en om het aantal infecties te reduceren. Vervolgens zullen er richtlijnen worden opgesteld rond vocht in de kas, gewasverzorging en andere hygiënemaatregelen, het gebruik van ventilatie en rassenkeuze. De focus ligt vooral op het voorkomen van besmettingen door D. bryoniae. Bloeminfecties liggen aan de basis van inwendig vruchtrot. Om bloeminfecties te verhinderen wordt er onderzocht of biocontrole-organismen (BCO’s) inzetbaar zijn. Toepassing via entomovectoring is een techniek die bij andere teelten gebruikelijk is, maar voor de komkommerteelt heel innovatief is. Ook wordt nagegaan welke fungiciden het meeste effect hebben. Tot slot zullen alle bekomen resultaten worden gegroepeerd en geïmplementeerd op een aantal voorbeeldbedrijven.

Meer informatie

Contactpersoon