Prettige Feesten!

Prettige Feesten!

Prettige Feesten!
Download hier het hygiëneprotocol ter voorkoming van Fusarium in sla!

Download hier het hygiëneprotocol ter voorkoming van Fusarium in sla!

In België kwamen in 2015 de eerste meldingen binnen van grote stroken kropsla die verwelking vertoonden. Na staalname bleek dat het om Fusarium oxysporum f. sp. lactucae ging. In 2017 wordt het probleem over gans Vlaanderen vastgesteld: provincie Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, met…

Lees meer

Download hier het hygiëneprotocol ter voorkoming van Fusarium in sla!
GEZOCHT: pilootbedrijven voor aaltjesonderzoek

GEZOCHT: pilootbedrijven voor aaltjesonderzoek

Problemen met aaltjes (nematoden) zijn in openluchtgroenten sterk toegenomen. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de vollegrondsgroentetelers de voorbije jaren geconfronteerd werd met problemen veroorzaakt door aaltjes. Op drie kwart van de bedrijven zijn groenbedekkers in de teeltrotatie opgenomen. Over het…

Lees meer

GEZOCHT: pilootbedrijven voor aaltjesonderzoek
Terugblik op een geslaagde themadag rond fertigatie

Terugblik op een geslaagde themadag rond fertigatie

Donderdag 29 juni reisden telers, toeleveranciers en onderzoekers af naar het bedrijf van Leo Henckens in Kinrooi. Aanleiding was de themadag rond fertigatie in asperges en aardbeien én kwaliteitsverbetering van asperges. Tijdens het ochtendgedeelte werden de meest recente proefresultaten vanuit het aardbeien…

Lees meer

Terugblik op een geslaagde themadag rond fertigatie
Rendabiliteitsfiches van kleine teelten helpen je op weg

Rendabiliteitsfiches van kleine teelten helpen je op weg

Inzicht in de rendabiliteit van kleine teelten is nuttig bij de opmaak van het teeltplan en de teeltkeuze. De rendabiliteit van kleine teelten verschilt immers van teelt tot teelt en van bedrijf tot bedrijf. Fiches met betrouwbare cijfers staan je bij in…

Lees meer

Rendabiliteitsfiches van kleine teelten helpen je op weg

Activiteiten fytolicentie

Op regelmatige basis worden er door het Proefstation voor de Groenteteelt of andere organisaties activiteiten georganiseerd die bijdragen tot de…

Lees meer