Water

DRIP: Datagedreven regeling van druppel-Irrigatie

Drip staat voor een datagedreven regeling van druppel-Irrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw. In het DRIP...

Datatechnologie

Rassenevaluatie binnen de community

De operationele groep ambieert om het principe van burgerwetenschap (Eng: ‘citizen science’) concreet vorm te geven als innovatieve...

Datatechnologie

Precisielandbouw

Robotisatie en automatisatie

Smart Growers – Innovatie in de landbouw

Het project Smart Growers wil Smart Farming in de praktijk brengen. Het concept van Smart Farming tracht de...

Water

B-WaterSmart: Vlaanderen wijs met afvalwater

Water is kostbaar. Zo kostbaar dat het langzamerhand ondenkbaar is dat we het zomaar laten wegvloeien. Daarom onderzoekt...

Ziekten en plagen

CABAN – EEN BANKERPLANT-SYSTEEM IN DE BIO-KOOLTEELT

De beheersing van melige koolluis (Brevicoryne brassicae) kan erg moeilijk zijn, in het bijzonder voor biotelers die slechts...

Klimaatrobuust

Klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw De voorbije jaren kregen we steeds vaker te...

Ziekten en plagen

NeViCON

De zuidelijke groene stinkwants (Nezara viridula) is sinds een aantal jaar één van de meest gevreesde plagen in...

Energie

Teelttechniek

Led FR

Het Led FR project heeft als doelstelling de transitie van SON-T-belichte teelten naar full led-belichtingssytemen te versnellen. Led-belichting...

Water

WaterReserve

De klimaatvoorspellingen gaan uit van droge zomers met een vermindering van het aantal regendagen. De tijdstippen waarop wel...

Water

Life ACLIMA – Waterbeschikbaarheid in de land – en tuinbouw

Life ACLIMA zet in op waterbeschikbaarheid om de land- en tuinbouw veerkrachtiger te maken De komende 5 jaar...

Water

GlaWInO: dit demonstratieproject wil wateropslag en infiltratie in de glastuinbouw optimaliseren

Recent werd een nieuwe lijst van VLIF-NPI’s (niet productieve investeringssteun) gepubliceerd door het departement Landbouw en Visserij. Via...

Bodem en bemesting

Groene Bodemkracht

Groenbedekkers worden voornamelijk gezet om nitraatuitspoeling in het najaar en de winter te beperken. De stikstof die ze...

Bodem en bemesting

Bodemkracht – Verhoogde gewasweerbaarheid bij droogte dankzij goede bodempraktijken

Als gevolg van de klimaatverandering wordt de Vlaamse landbouw meer en meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. De voorbije jaren...

BIO

Gebruikswijzer voor afdekmaterialen

Netten en klimaatdoeken zijn niet meer weg te denken in de groenteteelt. Ze helpen onze gewassen te beschermen...

Teelten met toekomst

MELOSUN – biologische openluchtteelt van diverse types meloen

Meloenen worden reeds op een aantal biologische tuinbouwbedrijven geteeld en vallen letterlijk en figuurlijk in de smaak. Vaak...

Waarnemingen

Ziekten en plagen

IPM Trips – Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci in openluchtgroenten

De tabakstrips (Thrips tabaci) is verantwoordelijk voor ernstige economische schade als gevolg van een verminderde opbrengst, kwaliteit en...

Ziekten en plagen

SUSCABFLY – Duurzame beheersing van de koolvlieg

Koolvlieg (Delia radicum) is een belangrijk plaaginsect die in koolgewassen voor veel schade en productieverliezen kan zorgen. Telers...

Water

AWAIR – gezuiverd AfvalWAter voor IRrigatie

AWAIR wil een samenwerking opzetten tussen tuinbouwers, Aquafin en onderzoeker. Het doel is om de eerste stappen te...

1 2 3 4 5 7