Soort project:

LA-Traject

Duurtijd:

01/10/2019 - 30/09/2023

Partners:

KULeuven, PCH, PSKW, PCFruit

Bladluizen vormen één van de belangrijkste bedreigingen in diverse teelten. Ze kunnen op verschillende manieren schade berokkenen aan de planten. Directe schade door floëemsap uit de bladeren te zuigen, met groeiremming, verminderde fotosynthese en opbrengstverlies tot gevolg. Indirecte schade door productie van honingdauw, waarop zicht roetschimmels kunnen ontwikkelen. Deze belemmeren de fotosynthese en zorgen voor opbrengstderving.

In het LA-traject willen we methoden ontwikkelen om de bladluizen innovatief biologisch te bestrijden in de teelt van paprika en kleinfruit. In het project selecteert KULeuven lokstoffen 1.om Aphidius aan te trekken en de hyperparasiet af te stoten en, 2. om de hyperparasitoïden aan te trekken. Met deze tweede lokstof willen we bijvoorbeeld de hyperparasitoïden via attract&kill strategie bestrijden. Met beide lokstoffen willen we de bestrijding van de bladluis verbeteren.

Financierders