Soort project:

VLAIO LA-traject

Duurtijd:

01/09/2022 - 30/08/2026

Partners:

Inagro, ILVO, KULeuven, PCG, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant, Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW)

Waarnemingen en waarschuwingen zijn een essentieel onderdeel om tot een optimale IPM-strategie te komen. Al ruim 20 jaar worden monitoring en waarschuwing toegepast voor diverse belagers en ziekten in de openlucht groenteteelt. Sinds het opzetten van het systeem zijn er slechts een handvol veranderingen doorgevoerd.

We wensen met dit project het systeem van waarnemingen en waarschuwingen:

  • beter, efficiënter, sneller en (semi)automatisch te maken via o.a. een doorgedreven digitalisering, beeldherkenning en gebruik van slimme monitoringssystemen;
  • te bestendigen als pijler voor IPM in Vlaanderen, gedragen door een brede community;
  • robuust in de huidige en toekomstige markt te zetten.

Dit zal gedaan worden voor de waarnemingen en waarschuwingen van de witloofmineervlieg, wortelvlieg, tabakstrips en de koolvlieg. Voor elke van deze plagen zal een action lab opgericht worden om voor deze plaag de beoogde doelstellingen te behalen. Het Proefstation voor de Groenteteelt is verantwoordelijk voor het action lab koolvlieg.

 width=

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders