Soort project:

CCBT-project

Duurtijd:

15/02/2022 - 31/12/2023

Partners:

Inagro, Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW)

Om plagen te beheersen op je bedrijf, moet je in de eerste plaats weten welke plaagsoorten voorkomen en hoe ze ontwikkelen doorheen het jaar. Verder heb je kennis nodig over de preventieve maatregelen, bestrijdingstechnieken en de toegelaten middelen. Waarschuwingsberichten kunnen daarbij een goede hulp zijn.

 

In dit project beogen we:

  1. De huidige W&W-werking voor biotelers versterken door meer waarnemingspercelen structureel op te volgen in de twee regio’s en de waarnemingen uit te breiden naar meer teelten en meer plagen waarbij er ook aandacht is voor belangrijke polyfage plagen zoals bonenvlieg, emelten, gamma-uil, … Daarnaast besteden we ook meer aandacht aan waarnemingen en meldingen van nuttigen.
  2. Onze kennis over nuttigen en over nieuwe monitoringsystemen voor plagen versterken door extra waarnemingen van nuttigen en het valideren van de meest beloftevolle vallen met camerasystemen op enkele waarnemingspercelen.
  3. Telers beter ondersteunen en aansporen om zelf waarnemingen op hun percelen uit te voeren door het opstarten van een sociaal netwerk platform voor W&W, het aanbieden van herkenningsfiches voor plagen en ziekte-en plaagkalenders per teelt en het organiseren van een workshop.

Wil je ook de waarschuwingsberichten in je mailbox ontvangen?

Schrijf je hier in. Deze dienst is gratis voor erkende biotelers.

Meer informatie

Contactpersoon

Project nieuws