Soort project:

Operatione groep

Duurtijd:

01/03/2023 - 28/02/2025

Partners:

 Inagro, Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), verschillende telers, LAVA, BASF Agricultural Solutions Belgium NV, Hazera Seeds BV, Rijk Zwaan, Eastman Chemical Company

Door de strengere wetgeving betreffende gewasbeschermingsmiddelen, staan telers onder druk om op een duurzame en adequate manier grondgebonden ziektes te beheersen. Zwart wortelrot, veroorzaakt door Berkeleyomyces rouxiae en Berkeleyomyces basicola (beiden vroeger geïdentificeerd als één pathogeen: Thielaviopsis basicola) vindt de laatste jaren zijn ingang bij al 60% van de Vlaamse veldsla telers. Uit een eerder verkennend project is gebleken dat de bestaande bodemfungiciden door hun beperkte werking geen soelaas bieden, waardoor telers genoodzaakt zijn verschillende afdelingen in hun serres ongebruikt te laten en niet in zomerperiodes te telen. Vanuit de sector kwam dan ook de dringende vraag naar meer informatie over deze ziekte en duurzame bestrijdingsstrategieën doorheen de teelt. De uitkomst? Het project BerkVeld – Oplossingen tegen zwart wortelrot.

De operationele groep BerkVeld heeft als doelstelling de telers een degelijk advies te kunnen geven om zwart wortelrot in veldsla te voorkomen en indien aanwezig, te remediëren. Om dit doel te bereiken zal een systeembenadering gebruikt worden en zullen verschillende aspecten (identificatie, incidentie en beheersingsstrategieën) van deze ziekte in kaart gebracht, en onderzocht worden. De verschillende acties zullen ons cruciale inzichten opleveren die onder praktijkomstandigheden zullen getoetst worden.

Het project BerkVeld – Oplossingen tegen zwart wortelrot beoogt een nauwe samenwerking tussen de verschillende stakeholders die te lijden hebben onder zwart wortelrot in veldsla: de telers van veldsla, de toeleveranciers, de coöperatieve groenteveilingen en de proefcentra Inagro en PSKW.

Op zoek naar advies op maat van je bedrijf? Dan kan je steeds terecht bij onze voorlichtingsdienst bladgewassen.

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders