Soort project:

Demo - ADLO

Duurtijd:

01/03/2023 - 28/02/2025

Partners:

PCG (coordinator) – PSKW – Inagro

De klimaatverandering met hogere temperaturen en langere perioden van droogte of neerslag zorgen voor extra uitdagingen in najaarsteelten. De mineralisatiesnelheid van stikstof gedraagt zich vaak grillig in de bodem. De voorspelling van de beschikbare hoeveelheid stikstof blijft hierdoor moeilijk. Daarnaast verlengt de groeiperiode waardoor de nood aan stikstof langer blijft doorgaan. Najaarsbemestingen in prei, bloemkolen en knolselder worden hierdoor steeds complexer. In het ADLO – project KNS 2.0: Klimaatadaptatie in najaarsgroenten (vooral prei en bloemkool) voor stikstofbemesting, willen we telers een duidelijk en up-to-date beeld geven van de evolutie van mineralisatie en opname van stikstof in de najaarsgroenteteelten prei, bloemkool en knolselder. Op basis van verschillende demo’s op praktijkpercelen worden gewas- en bodemanalyses uitgevoerd om de bodemvoorraad stikstof en de gewasopname te kennen. Doel is het tijdstip van staalname en dosis voor bijbemestingen verder te optimaliseren aan de wijzigende weercondities.

Snelle communicatie van de resultaten vormt een heel belangrijk aspect van dit project. Voor de meest recente resultaten van dit project kan u o.a. terecht op deze website van groenteNadvies.

De nieuwe verzamelde gegevens vormen de verdere basis voor de aanpassing van ons huidige KNS adviessysteem aan de klimaatsverandering met een langere groei in het najaar tot de vroege winter. Blijf dus zeker op de hoogte van het project KNS 2.0: Klimaatadaptatie in najaarsgroenten voor stikstofbemesting.

Met de steun van www.vlaanderen.be/pdpo

 

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders