Soort project:

Interreg Vlaanderen-Nederland

Duurtijd:

01/03/2023 - 28/02/2026

Partners:

Proefcentrum Hoogstraten (PCH) als coördinator, Proefstation voor de Groenteteelt, Thomas More, UGent, Universiteit Maastricht, EV-ILVO, Plant Lighting B.V., Kwekerij Verhoeven QH B.V., Botany BV, Maurice Kassenbouw en Wageningen Research

In kader van de energiecrisis van 2022 en de klimaatdoelstellingen voor 2030 staan vele telers voor een uitdaging. Hoe kan je op een energiezuinige manier rendabel blijven telen? In het Interreg Vlaanderen-Nederland project slaan tal van partners de handen in elkaar om deze sector te ondersteunen. Zo helpen ze energie besparen met behulp van innovatieve technologieën. Hierbij wordt er voortgebouwd op het GLITCH-innovatie-project. Tijdens het driejarige Energlik-project zal PSKW instaan voor praktijkonderzoek in tomaat en mee op zoek gaan naar klimaatneutrale glastuinbouw.

De 4 pistes van ENERGLIK

De eerste piste waarop ENERGLIK focust is het capteren van CO2 uit WKK-rookgassen. Vele telers kiezen ervoor om hun WKK te laten draaien ook al is er op dat moment geen warmtevraag in de serre. In dit project optimaliseren we CO2-captatie-technieken voor de glastuinbouw. Zo kan dergelijke innovatie gebruikt worden om CO2 op te slaan wanneer er warmtevraag aanwezig is. Waarna deze CO2 ingezet wordt tijdens uren met sterke fotosynthese-activiteit. Het gebruik ervan wordt verder geoptimaliseerd in praktijkproeven.

De tweede innovatie is het ontwikkelen en inzetten van energy-balancing schermen. Hierbij wordt er ook buiten de sector gezocht naar folies met een hoge lichttransmissie en hoge isolerende eigenschappen. Het materiaal met het meeste potentieel wordt dan verder ontwikkeld tot een praktijkklaar scherm dat gedemonstreerd wordt in praktijkproeven.

Als derde innovatie onderzoekt het consortium verder het energiebesparende potentieel van actieve ontvochtiging in glasgroenteelt. Naast het toepassen van commercieel beschikbare ontvochtigingssystemen op praktijkcentra, zal ook een ontvochtigingssysteem op basis van een geconcentreerde zoutoplossing verder ontwikkeld worden. Dit systeem zal ook in de praktijkproeven op PSKW verschijnen om het potentieel in kaart te brengen.

Ten slotte wordt de grens van het relatief vochtgehalte in de kas getracht op te trekken met behulp van sensortechnieken voor schimmelsporen. Een te hoog vochtgehalte in de kas gaat snel gepaard met optreden van ziektes zoals botrytis. Met behulp van de ontwikkelde sensor wordt bepaald wanneer de sporendruk laag is, ontvochtiging minder vereist is, dus ook energie bespaard kan worden.

Deze vier innovaties worden telkens in de praktijk getest en gedemonstreerd om zo telers te helpen en ondersteunen in het maken van stappen richting energiebesparing.

Dit project is goedgekeurd en gesubsideerd door steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Naast Interreg, bedanken we ook de andere financierders van het project.
Wil je graag op de hoogte blijven van dit project? Neem dan zeker eens een kijkje op de projectpagina van ENERGLIK.
Of schrijf je in voor de nieuwsbrief van ENERGLIK door te mailen naar robby.sallaets@proefstation.be met ‘Nieuwsbrief ENERGLIK als onderwerp.

 

 

Meer informatie

Contactpersoon

Project nieuws