Soort project:

LA-Traject

Duurtijd:

01/09/2022 - 01/09/2026

Partners:

PSKW, Proefcentrum Hoogstraten en Scientia Terrae

Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus, of kortweg ToBRFV, vormt een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van de gehele Vlaamse tomatensector. Hoewel ToBRFV reeds voor het eerst opdook een zevental jaar geleden in Jordanië en Israël , dateert de eerste officiële vaststelling binnen Europa pas van eind 2018. Ook in België zien we dat ToBRFV zich snel verspreidt: op minder dan een jaar tijd werd het virus al officieel vastgesteld op 12 bedrijven. Er is dus een grote nood aan oplossingen.

In B2B gaan we op zoek naar oplossingen door middel van 5 werkpaketten. In een eerste werkpakket staat de samenwerking met de telers en (inter)nationale contacten centraal, op deze manier zijn we steeds op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. In een tweede werkpakket gaan we de kennis over ToBRFV verhogen. Zo gaan we kijken naar de verspreiding, symptomen, incubatietijd,… van dit virus. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van drainwaterstalen als ‘early warning system’. In het derde werkpakket kijken we vooral naar insluiproutes, ontsmetting, plantweerbaarheid en resistente rassen. Kunnen witte vlieg of Macrolophus een rol spelen in de verspreiding? Wat met onkruiden? Nieuwe ontsmettingsmiddelen zullen onderzocht worden, net als nieuwe resistente rassen op de mark. Het vierde werkpakket focust op de eliminatie van ToBRFV en het effect van klimaatregeling en teeltsturing. Het laatste werkpakket valideert een integrale aanpak.

 

Meer informatie

Contactpersoon

Project nieuws