Soort project:

Demonstratieproject

Duurtijd:

01/02/2020 - 01/02/2022

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt, INAGRO, PCG

Het demoproject Groente-N-advies wil groentetelers wijzen op de sense of urgency om te bemesten op maat van de plant en de bodem. Het nitraatresidu drastisch verlagen tot aanvaardbare normen is daarin cruciaal.

Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft een delicaat gegeven. Op vlak van nitraatresidu’s behoren de groenten tot de slechtste leerlingen van de klas. Hierdoor is bemesting bij vollegrondsgroenten een risico voor het behalen van een goede waterkwaliteit in het kader van de Europese Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water.

De nood is daarom hoog om op een brede manier te communiceren en te sensibiliseren over goede bemestingspraktijken die zichzelf al hebben bewezen.

Inhoudelijk streeft dit project naar het toepassen van het 4J-principe: bemesten met de juiste dosis, op het juiste tijdstip, met het juiste type mest en de juiste bemestingstechniek. De eerst 2 J’s hebben betrekking op (gefractioneerde) bemesting aan de hand van bodemanalyses met bijhorend stikstofadvies. Dit is veruit de belangrijkste kostenefficiënte maatregel die de nitraatresidu’s in de groenten kan minimaliseren en tegelijkertijd een economisch aanvaardbare opbrengst mogelijk maakt.

Daarnaast wordt ook aandacht gegeven aan bemestingstechnieken. Band- en rijenbemesting zorgt bij sommige teelten voor een betere N-stikstofbenutting. Ook kiezen voor de juiste mestsoort, die afgestemd is op de plantbehoefte of die uitspoeling van nitraat minimaliseert, kan in groenten een meerwaarde bieden.

De activiteiten worden uitgewerkt op toppercelen: percelen van groentetelers die erin slagen een kwalitatief product te telen én een aanvaardbaar nitraatresidu te behalen. Hun bemestingsstrategie wordt uit de doeken gedaan zodat andere groentetelers geïnspireerd geraken.

Groente-N-advies is een samenwerking tussen het Proefstation voor de Groenteteelt, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw en Inagro.

Daarnaast worden op demovelden van de partners de beste bemestingspraktijken gedemonstreerd, samen met enkele nog vaak voorkomende praktijken die risicovol zijn op vlak van uitspoeling. Een blog en interessante nieuwsflashes, samen met tal van artikels en studieavonden moeten de groentetelers bij de les houden en hen aanzetten om te telen met Groente-N-advies.

Voor meer info en nieuws kan je terecht Groente-N-advies (groentenadvies.be)

 width=

Meer informatie

Contactpersoon

Project nieuws