Soort project:

Demonstratieproject / Departement Landbouw en Visserij

Duurtijd:

01/01/2023 - 31/12/2024

Partners:

Inagro, Proefcentrum Fruitteelt (pcfruit), Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW)

De Europese kaderrichtlijn water stelt dat het oppervlaktewater van een goede kwaliteit moet zijn. Maar de VMM detecteert nog frequent gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen in normoverschrijdende concentraties. Uit onderzoek weten we dat puntvervuilingen nog steeds een belangrijke oorzaak hiervan zijn. In dit demoproject ‘Zet een punt achter puntvervuiling’ willen we enerzijds sensibiliseren en anderzijds de bestaande maatregelen en technieken om puntvervuiling te vermijden in kaart brengen voor zowel openluchtteelten (groententeelt, fruitteelt, akkerbouw) als overdekte teelten (vruchtgroenten en bladgewassen).

Heel wat landbouwers nemen al maatregelen om puntvervuiling te beperken, maar in de overdekte teelten is de problematiek nog onderbelicht. Er zal aan de hand van serrebezoeken in kaart worden gebracht op welke momenten tijdens het spuitproces het risico op puntvervuiling het grootst is en specifieke oplossingen zullen worden voorgesteld.

Sommige landbouwers aarzelen nog steeds om maatregelen te nemen omdat ze denken dat dit extra werk, tijd of kosten met zich meebrengt. Aan de hand van inspirerende voorbeelden van preventieve maatregelen van collega landbouwers, willen we alle landbouwers over de streep te trekken om effectief maatregelen te nemen. Daarnaast zullen we ook een proces- en marktanalyse gebruiken om de voordelen van preventieve maatregelen en technieken aan te tonen.

Een belangrijk onderdeel van dit demoproject is ook om de kennis en resultaten zo ruim mogelijk en sectorspecifiek te gaan communiceren. De resultaten uit dit project zullen uitgebreid worden verwerkt in gericht demonstratie -en communicatiemateriaal en verspreid naar de juiste doelgroepen. Zet een punt achter puntvervuiling kan enkel succesvol zijn als we veel mensen bereiken. Daar wordt dan ook op ingezet zoals hierboven beschreven.

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders