Soort project:

Operationele groep

Duurtijd:

01/11/2019 - 30/11/2021

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt, ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek, PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

Dit project vertrekt vanuit de probleemstelling dat sinds 2013 steeds meer bacterieziekten Vlaamse telers treffen. Meer in het bijzonder zien we in de teelten van veldsla een sterke uitbreiding van de bacterieziekte Acidovorax valerianellae (Aval). Veldsla die aangetast is door Aval is typisch te herkennen aan de zwarte vlekjes op de blaadjes. In een sterk gemechaniseerde teelt als veldsla is het echter onmogelijk om besmette plantjes bij oogst uit te sorteren. Bij besmetting zijn dan ook vaak grote delen van de teelt onverkoopbaar. Ook na de oogst kan de besmetting met Aval nog uitbreiden in de bewaring, tijdens het transport en ook in de verpakking.

Veldsla is weinig energie behoeftig, goed te mechaniseren en aan een opmars bezig. In het kader van de diversificatie van de glasteelten in Vlaanderen, is het belangrijk dat telers die overschakelen naar een alternatieve teelt zoals de veldslateelt goed worden ondersteund.

Het doel van dit project is de insleep van Aval in de serre in kaart te brengen en telers op de hoogte te brengen van de risico’s. Daarnaast willen we telers effectieve maatregelen aanreiken om bij een aantasting van Aval een besmetting in een volgende teelt te verhinderen.

Ontdek hier het eindverslag van dit project:

Eindverslag 2021 BAVET

 width=

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders