Water

Water+Land+Schap / Aqualitatieve Mechelse Groenteregio

Het Water-Land-Schap-project “Aqualitatieve Mechelse Groenteregio” heeft de ambitie om samen met land- en tuinbouwers innovatieve en concrete pilootprojecten...

Gewasbescherming

B2B: Beheersing van ToBRFV op belgische tomatenbedrijven

Het Tomato Brown Rugose Fruit Virus, of kortweg ToBRFV, vormt een ernstige bedreiging voor het voortbestaan van de...

Kwaliteit en bewaring

Taromaat

In dit project werken de partners samen met als hoofdzakelijk doel het controleren van de smaak van tomaat....

Ziekten en plagen

Biotract

Bladluizen vormen één van de belangrijkste bedreigingen in diverse teelten. Ze kunnen op verschillende manieren schade berokkenen aan...

Bodem en bemesting

Groente-N-Advies: Oordeelkundig bemesten in groenten

Het demoproject Groente-N-advies wil groentetelers wijzen op de sense of urgency om te bemesten op maat van de...

Water

OP-PEIL: Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen

OP-PEIL wil op korte termijn de doorbraak van peilgestuurde drainagesystemen (PGD), die zowel maatschappelijk als landbouwkundig rendabel en effectief zijn,...

BIO

Ziekten en plagen

W&W Biogroenten

Om plagen te beheersen op je bedrijf, moet je in de eerste plaats weten welke plaagsoorten voorkomen en...

UV-robot uitbreiding

In het eerste deel van het project kon aangetoond worden dat UV-C licht effectief gebruikt kan worden om...

OG “Bavet beheersing van bacterievlekken in de veldslateelt”

Dit project vertrekt vanuit de probleemstelling dat sinds 2013 steeds meer bacterieziekten Vlaamse telers treffen. Meer in het...

Circulaire landbouw

Water

Circulair forceren: maximaal hergebruik van drainwater bij witloof

Hydrocultuur vond zijn ingang in de witloofteelt in 1973. Dit maakt de witloofsector één van de pioniers in...

Water

Ziekten en plagen

HydroPhyt

Phytophthora cryptogea of bruin penrot is een gezamenlijk probleem in de hydroteelt van sla (61% van totale slaproductie)...

Water

Ziekten en plagen

GoTO2

GoTO2 beoogt de infectiedruk van Phytophthora cryptogea en Pythium spp. te controleren via het optimaliseren van de gietwaterparameters,...

Ziekten en plagen

Praketo

Het quarantainevirus Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV) hoeft eigenlijk geen introductie meer. Sinds dat het virus een...

Ziekten en plagen

De preimineervlieg

De preimineervlieg of Phytomyza gymnostoma zorgt al enkele jaren voor aanzienlijke schade in prei, voornamelijk in het Antwerpse...

Circulaire landbouw

SELOVA – Serreloof valorisatie

Tot duurzame en rendabele oplossingen komen voor de verwerking van loofresten, meer bepaald binnen materiaaltoepassingen en/of materialenkringloop met...

Circulaire landbouw

C-Martlife

Voor elke vruchtgroente (tomaat, paprika, komkommer, aubergine, courgette) wordt een overzicht gemaakt van welke afvalstromen er zijn: afgevoerde...

Circulaire landbouw

ZERO WASTE

Door de vraag naar duurzame en circulaire economie en de stijgingen van de kostprijs voor de verwerking van...

Water

DRIP: Datagedreven regeling van druppel-Irrigatie

Drip staat voor een datagedreven regeling van druppel-Irrigatie voor een duurzame Productie in de tuinbouw. In het DRIP...

1 2 3 4 7