Soort project:

PDPO

Duurtijd:

01/09/2021 - 30/06/2023

Partners:

POM Antwerpen, Provincie Antwerpen, Proefstation voor de Groenteteelt, Regionaal Landschap Rivierenland en Pidpa.

Het Water-Land-Schap-project “Aqualitatieve Mechelse Groenteregio” heeft de ambitie om samen met land- en tuinbouwers innovatieve en concrete pilootprojecten uit te rollen in functie van:

  • minder overstromings- en droogtegevoeligheid en een betere waterkwaliteit.
  • minder grondwaterafhankelijkheid en meer toegang tot alternatieve waterbronnen;
  • een optimaler en efficiënter ruimtegebruik en een betere landschappelijke kwaliteit.

Het project wil innovaties en investeringen stimuleren met, voor en door landbouwers die zich vrijwillig willen inzetten op landbouw, water en landschap. Hiertoe zullen verschillende acties op touw gezet worden. Er worden 2 concrete pilootprojecten Water uitgewerkt in acties RainlevelR, Hemelwater+, Slimme Drainages. Daarnaast worden er 2 pilootprojecten opgezet in actie Win-Winlandinrichting incl. Kleinschalige initiatieven, we ondersteunen bedrijven met functionele landchapsverfraaiing en werken enkele kleinschalige initiatieven uit in functie van water en landschap. Met communicatie en events zorgen we voor een breder maatschappelijk draagvlak voor professionele land- en tuinbouw in de Mechelse Groenteregio.

Meer info over Water-Land-Schap vind je hier.

Het project Water+Land+Schap: Aqualitiatieve Mechelse Groenteregio wordt georganiseerd met steun van ELFPO en verloopt in samenwerking met Proefstation voor de Groenteteelt, POM Antwerpen, Provincie Antwerpen,  Regionaal Landschap Rivierenland en Pidpa.

Dit project wordt gesubsidieerd vanuit PDPO  en het  landinrichtingsproject Waterlandschap.

 

Meer informatie

Contactpersoon