Soort project:

Operationele Groep, Departement Landbouw en Visserij

Duurtijd:

03/04/2023 - 02/04/2025

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt (coördinator), Inagro en het ILVO

Het Cucurbit aphid-borne yellows virus (CABYV) is ondertussen al erg goed gekend bij komkommertelers. Sinds de zomer van 2021 verspreidde CABYV zich razendsnel over heel de Benelux en haalde verwoestend uit met grote productieverliezen als gevolg. Het virus werd voor het eerste beschreven in 1988 in Frankrijk, maar bleef een lange tijd onder de radar doordat symptomen vaak werden toegeschreven aan andere virussen. Nu, bijna 40 jaar later is het virus wijdverspreid over quasi alle continenten, maar geeft het de laatste jaren grote economische schade in Zuid- en Midden-Europa. De operationele groep CABYV, kortweg OG CABYV, beoogt de impact van CABYV op de Vlaamse komkommerteelt te verlagen en zo productieverliezen te beperken.

Het project zet in op:

  1. Het oprichten van een werkgroep om de kennisuitwisseling tussen het onderzoek en de praktijk te stimuleren en het project te sturen naar gelang de noden, innovaties en nieuwe inzichten van en in de sector. In deze werkgroep zetelen zes telers, een plantenkweker, een vertegenwoordiger van elk komkommerzaadhuis, alle Vlaamse komkommerveilingen, twee praktijkcentra en een onderzoekslaboratorium met een virusspecialist (ILVO).
  2. Kennisopbouw via analyse van praktijkstalen. Via analyses onderzoeken we mogelijke virusvectoren, waardteelten en -planten, virusverspreiding en incubatietijd en wordt een symptoomdatabank opgesteld waar telers beroep op kunnen doen.
  3. Vergelijken van beheersingsstrategieën in de praktijk, gekoppeld aan een beheersingsprotocol. Zo kunnen telers nagaan welke maatregelen ze moeten nemen om de kans op een infectie en verspreiding te verkleinen.
  4. Disseminatie naar de gehele sector, zodat de hele sector tijdig gebriefd is over de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen de operationele groep OG CABYV

Meer informatie

Contactpersoon