Soort project:

PDPO

Duurtijd:

01/01/2024 - 30/06/2025

Partners:

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), HoGent, Provincie Antwerpen

Agro-ecologische landbouw biedt potentieel om landbouw, natuur en burgers dichter bij elkaar te brengen.
Wat agro-ecologie inhoudt is voor boeren, burgers en besturen nog een grote onbekende. Door het realiseren van een operationeel agro-ecologisch landbouwbedrijf op gronden van POM Antwerpen in Waarloos, Kontich, willen de projectpartners tonen hoe het wel kan: van overleg met stakeholders, over juridische mogelijkheden om grond over te dragen, synergiën met water, natuur
en recreatie tot de uiteindelijke uitgifte van de gronden aan een agro-ecologische boer/boerin.
Het doel is niet alleen een operationeel bedrijf, maar ook een handboek voor (lokale) besturen dat de goede praktijken en de verzamelde informatie bundelt.

De beoogde resultaten van dit project:

– op basis van een concreet project al doende een praktisch inzetbare omgevingsanalyse en ontwikkelmethode op punt zetten, bestaande uit kaartmateriaal, terreinanalyse, matrix met kansen & bedreigingen, stakeholdersanalyse, marktonderzoek, ontwerpend onderzoek, bedrijfsconcepten, samenwerkingsmodellen, ontwikkelplannen.
– een participatietraject in functie van deze ontwikkeling, met landbouwers, eigenaars van gronden of serres, omwonenden, … volgens een methode die later kan toegepast worden in andere projecten.
– een concrete case te realiseren met een ontwikkel- en uitgifteplan
– ervaring op te doen met het inzetten van openbare gronden voor voedselproductie
– een voorbeeld te creëren voor andere overheden

De manier waarop deze openbare gronden worden ontwikkeld en uitgegeven, door middel van een participatief proces, biedt een unieke kans om landbouw meer te laten AARDEN in de omgeving, met de bodem, met de omliggende bewoners en met de natuur.

Met Steun van ELFPO
www.vlaanderen.be/pdpo

Meer informatie

Contactpersoon