Soort project:

Interreg North Sea

Duurtijd:

01/01/2024 - 31/12/2027

CloseCycle heeft de ambitie om de kringlopen te sluiten. Lokale bedrijven en partners werken samen om reststromen op te waarderen en waardevolle eindproducten te ontwikkelen die geschikt zijn voor landbouw, steden of andere specifieke doeleinden.

Het Proefstation voor de Groenteteelt en VLACO gaan samen aan de slag met de reststroom van loofresten van vruchtgroenten. In Vlaanderen goed voor zo’n 15.000 ton per jaar. Dit is een reststroom die door de aanwezigheid van niet-afbreekbare hulpmaterialen (nylontouwen, clipsen, beugels, …) moeilijk te recycleren is. Het gebruik van biobased plastics of andere afbreekbare componenten zoals viscose is een stap in de goede richting. Echter de composteerbaarheid blijft een uitdaging. Daarnaast komen deze loofresten over een korte periode beschikbaar in het najaar.

CC

Concreet willen we nagaan hoe we deze reststroom via composteren duurzaam kunnen recycleren via compostering. In eerste instantie zal er nagegaan worden hoe we de  opslag van deze oogstresten kunnen uitwerken. Door ze over een lange termijn trachten te bewaren, kunnen ze in compostinstallaties langer bijgemengd worden. We denken hierbij aan inkuilen, of wikkelen in balen.

Daarnaast demonstreren hoe biobased materialen in het compostproces wordt afgebroken en waar er verbeteringen mogelijk zijn. Het serreloof zal ook gecomposteerd worden in kleinschaligere boerderijcompostering. Het eindproduct hiervan wordt toegepast in onze  meerjarige compostproef die sinds 2006 loopt.

Closecycle bouwt verder op de eerste resultaten die in C-martlfe werden behaald in de periode 2021-2023. Voor de reststromen die bij de verschillende vruchtgroenten vrijkomen werden de bevindingen in interessante factsheets.

Meer informatie

Contactpersoon