Soort project:

ADLO-Demo

Duurtijd:

01/03/2023 - 28/02/2023

Partners:

Inagro (coördinator) – PCG – PSKW

Door het stijgen van de stikstofprijzen de laatste jaren, de lagere bemestingsnormen en de nog steeds onvoldoende goede waterkwaliteit wordt het nog belangrijker om meststoffen zo optimaal mogelijk in te zetten. De uitdagingen in de groenteteelt is om voldoende stikstof in de bewortelbare zone te hebben zonder verlies naar de diepere grondlagen. Dit is zeker het geval voor groenten met een late oogstperiode omdat de stikstofopname richting het najaar daalt en het risico op uitspoeling stijgt.

De focus van ADLO-project N-FIT ligt op een gefractioneerde bemesting met meerdere staalnamen. De minerale bemesting zal plaats specifiek worden toegediend, dit zowel bij het planten als bij het bijbemesten. Hierbij wordt ingezet op meerdere bijbemestingen via verschillende technieken. Per demoveld zullen er vijf verschillende technieken worden getoond naast de klassieke manier van werken en dit in de teelten bloemkool en prei.

Er zal sterk ingezet worden op communicatie, zo zal er op elk perceel jaarlijks een bezoekmoment worden georganiseerd. Ook op de werktuigdagen zal het project aan het grote publiek worden gedemonstreerd. Verder zullen er korte berichten worden verspreid wanneer er stalen worden genomen en er al dan niet wordt bijbemest. Voor deze artikels en korte berichten kan je terecht op de website www.groentenadvies.be

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders