OptiWAIE: Optimalisatie van watergebruik in de glastuinbouw

Soort project:

LA-Traject

Duurtijd:

01/11/2023 - 31/10/2027

Partners:

Inagro en Proefcentrum Hoogstraten

De laatste tiental jaar merken we steeds vaker minder neerslag in de lente en zomer periode omwille van de klimaatverandering. Dit leidt voor sommige glastuinbouwbedrijven tot waterschaarste gedurende deze periode. Vaak wordt er dan beroep gedaan op alternatieve waterbronnen. In OptiWAIE: Optimalisatie van watergebruik in de glastuinbouw m.b.v. Alternatieve Interne en Externe waterbronnen willen we telers begeleiden in de juiste keuze van alternatieve waterbronnen door een antwoord te bieden op de vragen welke telers hebben bij het selecteren van de juiste bron. Deze alternatieve waterbronnen zijn vaak van ondergeschikte kwaliteit t.o.v. hemelwater en vereisen verdere opzuivering. Er zal ook een selectie gemaakt worden van duurzame en economisch haalbare zuiveringstechnieken voor verschillende alternatieve waterbronnen. Dit onderzoek zal concreet uitgewerkt worden in 4 onderzoekswerkpakketten:

De werkpaketten:

In het eerste werkpakket zullen we alternatieve interne (bv. WKK condenswater, terugspoelwater van filters, etc.) en externe (Hemelwater van verharde oppervlakte andere dan het serredek, gezuiverd industrieel proceswater, oppervlakte water van revieren/beken, etc.) waterbronnen worden gekarakteriseerd en gekwantificeerd. Zowel de microbiologische als chemische samenstelling zal worden nagegaan alsook de beschikbaarheid van de waterbron gedurende het hele jaar.

In het tweede werkpakket zullen we nagaan wat de meest geschikte waterzuiveringstechnologie is om deze alternatieve waterbronnen te kunnen aanwenden in het circulair gebruik van een glasteelt. Er zullen verschillende zuiveringstechnologieën geëvalueerd worden om zowel microbiologische als chemische verontreiniging aan te pakken. Hier zal zowel rekening gehouden worden een de aankoopprijs en werkingskost van de installatie.

In het derde werkpakket wordt er onderzocht wat de inpakt is van het gebruik van deze alternatieve waterbronnen op de teelt. Er zal zowel gekeken worden naar de effecten op het gewas als de oogstopbrengst. Bijkomend zullen er ook technologieën getest worden welke het circulair gebruik kunnen bevorderen. We zullen nagaan hoe we natrium-verwijderaars zo efficiënt mogelijk kunnen ingezet worden en hoe we via ion-specifiek-telen het drainwater zo goed mogelijk kunnen hergebruiken.

In het vierde werkpakket voorzien we begeleiding van glastuinbouwers bij het inzetten van deze alternatieve waterbronnen. We zullen ook glastuinbouwers opvolgen welke reeds alternatieve waterbronnen inzetten.

Glastuinbouwers en technologieleveranciers kunnen altijd participeren in dit project en voor bijkomende vragen kan met altijd contact opnemen met de projectleider of projectpartners.

Meer informatie

Contactpersoon

Project nieuws