Soort project:

Waarnemingen en waarschuwingen

Partners:

INAGRO, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw

Op diverse praktijkpercelen wordt er aan waarnemingen en waarschuwingen gedaan. Zo worden veldwaarnemingen uitgevoerd van ziekten en plagen in de groententeelt in open lucht. Binnen de geïntegreerde teeltwijze (IPM) is monitoring van plantpathogenen en plaaginsecten immers een zeer belangrijk basisprincipe. In de vollegrondsgroenteteelt werken drie Vlaamse proefcentra samen voor een algemene waarschuwingsdienst ter ondersteuning van de telers (Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne-Waver, Proefcentrum voor de Groenteteelt in Kruishoutem en Inagro in Beitem). Door de samenwerking en de locatie van de waarnemingsvelden wordt een goede regionale spreiding in de belangrijkste productiegebieden bereikt. PSKW neemt deel aan de waarnemingen in prei, bloemkool en spruitkool.

De tellingen van de veldwaarnemingen vormen de basis voor waarschuwingsberichten die wekelijks naar telers verspreid worden. Ook extra info over de plaag of ziekte en mogelijke beheersingsstrategieën worden beschreven. In een waarschuwingsbericht wordt de actuele situatie op de waarnemingsvelden kort geschetst en wordt een advies geformuleerd over eventuele beheersing. Aan de hand van deze wekelijkse berichten kan zeer gericht en beredeneerd een eventuele bestrijding ingezet worden. Onnodige behandelingen en onoordeelkundig middelengebruik worden hiermee tot een minimum beperkt. Bovendien ontvangen telers ook actuele informatie rond gewasbeschermingsmiddelen maar ook rond alternatieve beheersingstechnieken en herkenning van plagen en hun natuurlijke vijanden.

De waarschuwingsberichten zijn bedoeld voor telers en worden verspreid door de deelnemende telersverenigingen. Het uitgebreide bericht verschijnt op hun website (extranet), het platform Care4Growing of wordt via mail verzonden, bij belangrijke mededelingen worden telers via SMS verwittigd.

Waarnemingen en waarschuwingen: Prei

De waarnemingsvelden prei die opgevolgd worden door PSKW bevinden zich in Bornem, Sint-Katelijne-Waver, Schriek en Bocholt. Samen met de andere proefcentra worden ongeveer 13 preipercelen opgevolgd binnen de waarschuwingsdienst.

Trips wordt opgevolgd via blauwe vangplaten in het veld en met een voorspellingsmodel op basis van temperatuur. Daarnaast worden ook preimot en preimineervlieg wekelijks gemonitord. Hoewel dit vaak perceels- en rasgebonden problemen zijn wordt eveneens een aantal ziekten in het oog gehouden zoals roest, papiervlekkenziekte en purpervlekkenziekte.

Waarnemingen en waarschuwingen: Koolgewassen

De waarnemingsvelden bloemkool die opgevolgd worden door PSKW bevinden zich in Hombeek en Sint-Katelijne-Waver, de velden spruitkool in Leest, Merchtem en Sint-Amands. Samen met de andere proefcentra worden ongeveer 11 bloemkoolpercelen en 8 spruitkoolpercelen opgevolgd binnen de waarschuwingsdienst.

Koolvlieg en koolmot worden opgevolgd via lijmplaten met resp. een lokstof en een feromoon. Planten worden visueel gecontroleerd op aanwezigheid van bladluizen en rupsen (koolmot, klein koolwitje, kooluil en groot koolwitje).

Meer informatie

Contactpersoon

Financierders