Soort project:

LA-traject

Duurtijd:

01/08/2023 - 31/07/2026

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Proefcentrum Hoogstraten (PCH) en het KennisCentrum Energie van Thomas More.

De hoge energiekosten van zowel gas als elektriciteit dringt de rendabiliteit in de meeste glastuinbouwbedrijven sterk terug. Die hoge kost kan niet 1-op-1 doorgerekend worden in de verkoop van het oogstproduct. Deze bedrijven zullen hun energiekosten moeten drukken om rendabel te blijven. In Opti-Energie: energetische optimalisatie in de glastuinbouw in Vlaanderen, willen we 20% energie besparen.

Dit met een combinatie van teelttechnische maatregelen in de teelten van sla en aardbei (laag energetisch) en tomaat (hoog energetisch). In de eerste jaren van het project zorgen we voor eenvoudig implementeerbare vormen van advies die later worden aangevuld met adviezen omtrent innovatieve teelttechnieken. Enkele voorbeelden daarvan zijn dubbele schermen, ontvochtiging en ventilatie.

Bespaar tot 20% in de teelten van sla, aardbei en tomaat.

Tegen 2030 moet de Vlaamse landbouw een reductie van 44% van energetische emissies (t.o.v. 2005) realiseren in het kader van de Europese Green Deal. Deze klimaatdoelstelling kan behaald worden via de energiebesparende teeltmaatregelen enerzijds en anderzijds door de transitie naar alternatieve energiebronnen. In dit project onderzoeken we verschillende technologieën (windturbines, zonnepanelen, warmtepompen, geothermie, …) en gaan hierbij ook de telers informeren over de mogelijkheden op hun bedrijf. Deze gecombineerde strategie zal bijdragen aan een energetisch duurzame en rendabele Vlaamse glastuinbouw.

Het LA-traject ‘Opti-Energie: Energetische optimalisatie in de glastuinbouw’ ging van start op 1 augustus 2023 en is een samenwerking tussen verschillende partners.

Meer informatie

Contactpersoon