Soort project:

LA-traject

Duurtijd:

01/05/2023 - 30/04/2027

Partners:

PSKW (coördinator), Scientia Terrae, Inagro en PCG

Het komkommerbontvirus CGMMV, of languit Cucumber Green Mottle Mosaic Virus, vormt een belangrijke dreiging voor de komkommertelers in Vlaanderen. Dit omwille van zijn hoge persistentie en de ernstige schade dat dit virus aan plant en vrucht kan aanrichten. CGMMV is geen nieuw virus, maar de laatste jaren neemt het areaal besmette bedrijven in Vlaanderen en Nederland echter sterk toe en uitbraken lijken ook zwaarder te worden. Om de komkommerproductie te blijven waarborgen en innovatie in de sector te stimuleren is er dringend nood aan een duurzame oplossing voor dit virus. InPakt: Integrale aanpak van komkommerbontvirus zorgt graag mee voor de oplossing.

InPaKt: Integrale aanpak van komkommerbontvirus

In InPaKt streven we naar de ontwikkeling van een geïntegreerde beheersingsstrategie voor CGMMV door ons te focussen op preventie, monitoring, beheersing en eliminatie. In het eerste werkpakket staat de samenwerking en kennisuitwisseling tussen de telers en (internationaal) wetenschappelijk onderzoek centraal. Op deze manier blijft de sector op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Het tweede werkpakket staat volledig in teken van een verbeterde preventieve aanpak. Dit doen we door een risicoanalyse te maken van de insluippunten van CGMMV, waarbij onkruiden rond en in de serre extra aandacht krijgen. Daarnaast wordt een vroegtijdige detectie in water als screeningsmethode ontwikkeld en geoptimaliseerd. We maken hierbij het onderscheid tussen infectieus en niet-infectieus virus. In het derde werkpakket trachten we om een objectief kader te creëren voor de teler over het resistentieniveau van beschikbare rassen. Het vierde werkpakket focust op de beheersing en eliminatie van CGMMV door het effect van klimaatsturing, teelttechniek, aanwezigheid van andere virussen en performante drainwaterontsmettingsmethoden. Het laatste werkpakket valideert een integrale aanpak.

Heb je als teler te maken met het komkommerbontvirus, aarzel dan niet om contact op te nemen!

Meer informatie

Contactpersoon