Soort project:

LA-traject

Duurtijd:

01/12/2023 - 30/11/2027

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW), Provinciaal proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG), Inagro en Hogeschool Gent (HoGent),

De laatste jaren zien we een ernstige toename in de problematiek en plaagdruk van bladluizen en koolwittevlieg, onder meer door toenemende droogte. Door het wegvallen van enkele belangrijke gewasbeschermingsmiddelen zal deze problematiek enkel nog toenemen. De overblijvende middelen zijn vaak minder selectief of hebben een beperktere werkzaamheid. In het project BREVAL – geïntegreerde beheersing van bladluizen en koolwittevlieg in koolgewassen, willen we daarom een geïntegreerde beheersingsstrategie (IPM) ontwikkelen voor deze plagen om opbrengst en kwaliteit ook de komende jaren te waarborgen.

We willen dit bereiken via de volgende acties:

  1. Onderzoeken welke factoren, maatregelen en rassen de plaagpopulaties stimuleren of afremmen, om problemen beter te kunnen voorspellen en/of daarop te anticiperen.
  2. Kennisopbouw over de belangrijkste natuurlijke vijanden, hun capaciteiten en in welke omstandigheden ze voorkomen.
  3. Herevalueren van biologische middelen met optimale spuittechniek en onderzoeken van een aangepaste strategie voor uitzet van commerciële vijanden in open lucht teelten.
  4. Demonstratie van de selectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen en opmaak van een integraal IPM-systeem voor plagen in de koolteelt.

Meer weten wanneer de koolwittevlieg voorkomt? Neem dan een kijkje op onze plaagkalender!

Meer informatie

Contactpersoon