Op zaterdag 18 mei werden de werken op het Proefstation officieel geopend door minister Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel. De start van de werken werd symbolisch geopend met de eerste boring voor de funderingpalen.  

De uitbreiding van het Proefstation omvat een investering van 7,6 miljoen euro waarin onder meer de bouw van een nieuwe serre, aanpassingen aan de huidige serre, een uitbreiding van de machineloods en hedendaagse technologie voor water en energie wordt voorzien. De nieuwbouwplannen omvatten ook een nieuwe waterbassin die voorzien wordt van drijvende zonnepanelen  en een nieuwe modulerende WKK-installatie van 1MW die aangesloten zal zijn op het warmte- en elektriciteitsnet van PSKW en het openbare elektriciteitsnet. De investering van deze uitbreiding en vernieuwing worden gefinancierd door verschillende partners, waarbij de Vlaamse Overheid 3 miljoen euro, de provincie Antwerpen 800.000 euro en de telers zelf 3,8 miljoen euro via veiling BelOrta inbrengen.

Er zal een waaier aan nieuwe technieken onder de loep genomen worden: helder glas, al dan niet in combinatie met diffuse schermen, vershillende soorten diffuus glas voor sla, tomaat en paprika en belichtingsonderzoek met o.a. verschillende types LED in tomaat hogedraadteelt, komkommer en sla hydroteelt.

De modulerende WKK-installatie zal een elektrisch vermogen kunnen leveren tussen 600 kW en 1 MW zodat we warmte, CO2 en elektriciteit op maat en in functie van de proefopstellingen kunnen genereren. Met de zonnepanelen die op de nieuwe wateropslag voorzien worden willen we inzetten op duurzame energie en tegelijk de algengroei in de vijver beperken. Deze nieuwe wateropslag is van belang om de nieuwe serre van voldoende water te kunnen voorzien. Water krijgt dan ook heel veel aandacht waarbij een modulerende vijverniveausturing van Rainlevlr die overstromingen moet tegengaan voorzien wordt samen met onderzoek naar ondergrondse regenwateropslag om droogtes op te vangen, innovatieve ontsmettingstechnieken om ziekten tegen te gaan en waterzuiveringstechnieken. In een bijkomende silo willen we tijdens de winter nutriëntenrijk water kunnen opvangen voor hergebruik op grasland of vollegrondsgroenten in de zomer.

De bouw van de nieuwe serre zal het Proefstation voorzien van 12 nieuwe afdelingen. In drie ervan komen 6 MGS systemen en 3 grote afdelingen worden uitgerust voor onderzoek rond belichting, glassoorten en scherming. Daarnaast zal het glas van de 3 bestaande afdelingen paprika vervangen worden door drie nieuwe types glas. De doorgang naar het nieuwe complex wordt gecreëerd in afdeling 1 die ook verder wordt opgedeeld in 4 kleinere afdelingen met tafels en/of goten.

Naast de bouw van een nieuwe serre en aanpassingen aan de huidige serres wordt op de huidige site van PSKW een bijkomende loods voorzien voor de afdeling vollegrond. Deze moet voldoende ruimte bieden voor de machines en tractoren. Ook op de reeds bestaande site Muilshoek wordt aangepast. Hier zal een aanpassing gebeuren voor omschakeling van ongeveer 0,8 ha naar Bioteelt en vervanging van de beregening en klimaatcomputer.

Op maandag 20 mei zijn de werken officieel gestart met het aanleggen van de fundering. Verwacht wordt dat deze nieuwe serre klaar zal zijn in oktober 2019.

Tijdens de werken zullen wij op regelmatige basis nieuwe foto’s en informatie op de website plaatsen. Houd deze dus zeker in de gaten indien u meer wil weten.

Voor de actuele werken, klik op: Actuele status der werken