Op deze pagina kan u alle informatie terugvinden van de uitbreidingswerken op het Proefstation voor de groenteteelt.

Eerste putboring door Vlaams minister Koen Van den Heuvel

Op zaterdag 18 mei mocht het proefstation Vlaams minister Koen Van den Heuvel ontvangen voor een symbolische eerste boring. Tijdens dit moment werd er tijd voorzien door enkele toespraken van onder meer Raf De Vis (directeur van het Proefstation) Marja Van Dessel (Voorzitster van het Proefstation), koen Van den Heuvel (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw) en Ludwig Caluwé (gedeputeerde provincie Antwerpen). Na de speeches en een eerste boring door de minister, werd een rondgang op het Proefstation voorzien waarbij halt gehouden werd bij de afdeling MGS waar Isabel Vandevelde meer uitleg gaf en bij de afdeling volle grond waar onder meer uitleg gegeven werd over een tractor met gps-gestuurde technologie.

Start van funderingswerken

Maandag 20 mei is de firma Liebregts samen met Van Amelsvoort begonnen aan de funderingswerken voor de bouw van de nieuwe serre. De eerste stappen die ondernomen werden zijn het uitzetten van de serre met de de verschillende compartimenten en het voorboren van de eerste funderingsputten. Nadien zijn ze overgegaan tot het dieper boren van de putten naar een diepte van 3 meter. Eenmaal geboord, werden ze meteen opgevuld met beton. Eenmaal deze klus klaar is worden de eerste betonnen muren opgebouwd aan de hand van een houten bekisting die opgevuld wordt met beton.

Eerste fase van de funderingswerken afgerond

De eerste fase van de funderingswerken is gefinaliseerd. Dit wil zeggen dat de buitenmuren voor de funderingswerken reeds geplaatst zijn en dat er funderingspalen geplaatst zijn, die na de opbouw van de serre gebruikt zullen worden voor de binnenmuren te bouwen. Om obstructies in het verdere bouwproces te voorkomen, werden de binnenmuren aan de gangpaden nog niet geplaatst. Naast de bouw van de funderingsmuren werden er ook reeds graafwerken uitgevoerd in functie van de nieuwe moduleerbare WKK (1.0 MW) met staande buffertank (1200m3). Dit om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag naar elektriciteit door het gebruik van belichting in de teelten. Aan de binnenzijde van de fundering plaatste de frima Bossaerts nieuwe warmtebuizen. Deze warmtebuizen zullen voor de verwarming in de serre zorgen en werden in de plannen per afdeling voorzien.

 

 

START WERKEN AAN DE BUFFERTANK EN WKK UNIT

Chapewerken Jochems voerde de eerste fase van de nieuwe wkk en buffertank uit door het plaatsen van een gepolierde betonnen laag. De volgende stap in dit proces is de opbouw van de buffertank zelf. hier zorgt de firma Remue voor die de buffertunk van de bovenkant naar onder toe zal plaatsen. In dit proces wordt eerst de bodem en het dak afgewerkt. Vervolgens wordt gestart met het plaatsen van de verschillende verdiepingen waarbij men per verdiep de verschillende panelen aan elkaar dient te lassen en vast te maken aan het voorgaande verdiep of het dak om de dichtheid te garanderen. 

 

 

Opbouw serreconstructie

Sinds 1/07/2019 is Van Amelsvoort begonnen met de opbouw van de serreconstructie. Na het sorteren van de materialen en het klaarleggen van de palen per afdeling zijn de werken voor de opbouw van start gegaan. Het is in de beginfase van cruciaal belang dat alle palen en verbindingen op de juiste plaats worden klaargelegd. Dit omdat de serre licht hellend is waardoor er met verschillende groottes van kolommen gewerkt wordt. Met de plaatsing van de constructie wordt er al snel een beeld gevormd van hoe het hele complex er zal gaan uitzien. Ondertussen is ook deze constructie bijna finaal en zijn de werken aan het glas ook reeds van start gegaan. Eerst werd gestart met het beglazen van het dak.

 

 

 

 

 

 

Bouw van nieuwe watersilo

De uitbreiding bevat ook de bouw van een nieuwe watersilo die door de firma Hortiplan geplaatst wordt. Deze watersilo zal gebruikt worden als drainagetank.