Adviesdienst Waarnemingen en Waarschuwingen in prei en koolgewassen

Ziekten en plagen loeren steeds om de hoek. Regelmatige gewascontroles zijn essentieel om een teelt succesvol tot oogstfase te brengen. Binnen de geïntegreerde teeltwijze (IPM) zijn monitoring of veldwaarnemingen van ziekten en plagen een basisprincipe. Als schadedrempels overschreden worden kan vervolgens bewust overgegaan worden tot een gerichte bestrijding. Naast preventieve teeltmaatregelen is voor een duurzame gewasbescherming ook monitoring en beredeneerde beheersing zeer belangrijk.

Voor de monitoring van ziekten en plagen in prei en koolgewassen kunnen telers al ruim 25 jaar rekenen op de diensten van het systeem ‘Waarnemingen & Waarschuwingen’. Het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) werkt hiervoor samen met de onderzoekscentra Viaverda in Oost-Vlaanderen en Inagro in West-Vlaanderen.

Lees hieronder meet over de Adviesdienst ‘Waarnemingen & Waarschuwingen in prei en koolgewassen’.

Adviesdienst Waarnemingen en Waarschuwingen in prei en koolgewassen

Waarnemingen

Op praktijkpercelen verspreid over de belangrijkste productiegebieden in Vlaanderen worden wekelijks veldwaarnemingen uitgevoerd. Met behulp van insectenvallen en intensieve gewascontroles wordt de druk van ziekten en plagen opgevolgd en in kaart gebracht.

De waarnemingsvelden prei die opgevolgd worden door PSKW bevinden zich in Bornem, Sint-Katelijne-Waver, Schriek en Bocholt. Samen met de andere proefcentra worden ongeveer 13 preipercelen opgevolgd binnen de waarschuwingsdienst.

De waarnemingsvelden bloemkool die opgevolgd worden door PSKW bevinden zich in Hombeek en Sint-Katelijne-Waver en de velden spruitkool in Leest, Londerzeel en Sint-Amands. Samen met de andere proefcentra worden ongeveer 11 bloemkoolpercelen en 8 spruitkoolpercelen opgevolgd binnen de waarschuwingsdienst.

Waarschuwingen

Telers ontvangen via waarschuwingsberichten informatie over de actuele situatie op waarnemingsvelden en adviezen rond beheersingsstrategieën. Met fotomateriaal en tips rond herkenning van insecten en/of symptomen wordt ook gewascontrole op eigen velden aangemoedigd. Via eigen evaluatie en met ondersteuning van de wekelijkse berichten kan zeer gericht en beredeneerd een eventuele bestrijding ingezet worden. Bovendien ontvangen telers ook actuele informatie rond de erkenningen en het oordeelkundig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen alsook informatie over alternatieve beheersingstechnieken. Naast de veel voorkomende plagen en plantpathogenen wordt ook aandacht besteed aan de aanwezigheid en herkenning van hun natuurlijke vijanden.

De waarschuwingsberichten zijn bedoeld voor telers en worden verspreid door de telersverenigingen die dit systeem financieel ondersteunen. Op hun website (extranet) of het platform Care4Growing verschijnt een wekelijkse update. Wenst u ook de waarschuwingsberichten prei en kool te ontvangen, contacteer dan uw telersvereniging.

Meer info en een contactpersoon kan je ook op onze website vinden.