Soort project:

IWT-project

Duurtijd:

01/09/2010 - 31/08/2014

Partners:

Universiteit Gent i.s.m. het Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver, Proefcentrum voor de Groenteteelt Kruishoutem en Inagro

Bodemziekten zijn moeilijk te bestrijden en leiden tot grote kwaliteitsverliezen in de teelt van sla en bladgewassen. Meer dan 80 % van de aangetroffen residuen in de slateelt zijn afkomstig van chemische gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van deze ziekten. Rhizoctonia solani is een van de belangrijkste en moeilijk te bestrijden bodemgebonden pathogenen in de teelt van sla en bladgewassen. De bedoeling van dit project is om duurzame methoden te ontwikkelen ter bestrijding van Rhizoctonia solani. Het principe is gebaseerd op de verbetering van de bodemweerbaarheid van gronden ten opzichte van bodempathogenen. Voorgaand onderzoek toonde aan dat bodems hierin sterk kunnen verschillen. In het project worden een groot aantal gronden in Vlaanderen onderzocht rekening houdend met voorgeschiedenis, biotische en abiotische factoren. Op basis van deze gegevens kan voorspeld worden of bodems van nature weerbaar zijn of niet. De weerbaarheid van bodems kan verbeterd worden. Inspiratie hiervoor werd gehaald uit voorgaand onderzoek (o.a. in project Verticilliumbestrijding bij bloemkool) dat aantoonde dat scleroten van bodemschimmels eerst verzwakt en later afgedood worden na het inwerken in de bodem van zuivere lignine of ligninerijke nevenproducten. In dit project wordt onderzocht welke bronnen in aanmerking kunnen komen en wat hun effect is op de weerbaarheid van bodems tegen R. solani.

Meer informatie

Contactpersoon