Soort project:

ADLO

Duurtijd:

01/03/2012 - 28/02/2014

Partners:

Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver, Inagro en PCG

Groenbedekkers kunnen een krachtig middel vormen in de strijd tegen het nitraatresidu.  Via demonstrerende proeven wordt in eerste instantie getracht het potentieel van groenbedekkers om het nitraatresidu te verlagen aan te tonen. Verschillende soorten groenbedekkers komen in aanmerking, zoals gele mosterd, bladrammenas, phacelia, raaigras, rogge en haver. De stikstofopname en na inwerken ook de stikstofvrijstelling van de verschillende groenbedekkers worden in kaart gebracht. Uiteraard is dit afhankelijk van het zaaitijdstip. Daarnaast leveren groenbedekkers een bijdrage voor het organische stofgehalte van de bodem en kunnen ze een economische meerwaarde genereren. Dit wordt bekomen door een besparing van kunstmeststoffen.

Door middel van 6 demovelden verspreid over de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg zullen telers overtuigd worden dat het inzaaien van een groenbedekker niet als een noodzakelijk kwaad moet gezien worden maar als een win-win situatie waarbij het nitraatresidu verlaagd wordt en waarbij bespaard kan worden op kunstmest. In eerste instantie is het zaaien van groenbedekkers gericht op het zoveel mogelijk opnemen, en op het juiste moment terug vrijstellen, van de reststikstof. Een goede keuze van groenbedekker in functie van het teeltplan en de mogelijke zaai- en inwerkdatum is essentieel om de hoogst mogelijke N-opname te realiseren.

Meer informatie

Contactpersoon