Soort project:

ADLO demoproject

Duurtijd:

01/03/2014 - 28/02/2016

Partners:

PCG Kruishoutem i.s.m. Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver, Inagro en IDEWE

Op 1 maart 2014 is het ADLO demonstratieproject ‘Ergonomie in de tuinbouw’ van start gegaan. De doelstelling van het project is om beroepsrisico’s in de tuinbouw te verminderen of te voorkomen en om het algemeen welbevinden van de tuinbouwers in hun werk te verbeteren.

Uit evaluaties blijkt dat er meestal te weinig aandacht wordt besteed aan de ergonomische aspecten, hoewel er toch reeds inspanningen geleverd worden om de werkomstandigheden te verbeteren. De nadruk ligt meestal eenzijdig op de technische aspecten en mogelijkheden van een machine. Er wordt te weinig de vraag gesteld hoe de gebruiker het toestel zal moeten hanteren. Vaak wordt over het hoofd gezien dat automatisering en dus het overnemen van menselijke taken door toestellen niet altijd een daling van de fysieke belasting inhoudt. Met een hogere graad van automatisering daalden de klachten over het tillen van zware lasten, maar andere klachten namen toe, zoals de ‘repetitive strain injuries’. Dit zijn lichamelijke klachten als gevolg van herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Ook het voortdurend stilstaan kan aanleiding geven tot lichamelijke klachten.

De doelstelling van het project is drieledig:

  • tuinbouwers meer bewust maken van ergonomie en fysieke belasting
  • aanleren van goede ergonomische praktijken die ze kunnen toepassen op hun bedrijf
  • tonen van werkmethoden om op de best mogelijke manier om te gaan met risico’s die niet weggewerkt kunnen worden

Deze doelstellingen willen we bereiken door demonstraties te geven van goede ergonomische praktijken op voorbeeldbedrijven en de proefcentra. Concreet zullen de teelten van prei, bladgewassen, tomaat en witloof aan bod komen.

Meer informatie

Contactpersoon