Soort project:

ADLO demoproject

Duurtijd:

01/03/2014 - 28/02/2016

Partners:

PCFruit i.s.m. Nationale Proeftuin voor Witloof, Landbouw Centrum Voedergewassen, Proefcentrum Hoogstraten en het Proefstation voor de Groenteteelt te Sint-Katelijne-Waver

Gewasbeschermingsmiddelen spelen een belangrijke rol bij het maximaliseren van landbouwopbrengsten en de kwaliteit van gewassen. Het voorkomen van gewasbeschermingsmiddelen in het milieu en het risico op contaminatie van grond- en oppervlaktewater, is echter een grote bezorgdheid van de bevolking en de overheden. De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht de Europese Lidstaten ertoe tegen eind 2015 onder meer een goede kwaliteit van het water te bereiken.

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen in het water terechtkomen door (1) diffuse bronnen en (2) puntbronnen. Onder diffuse bronnen wordt voornamelijk afspoeling, spuitdrift en drainage van gewasbeschermingsmiddelen begrepen. Maar de voornaamste contaminatiebronnen van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen zijn nog steeds puntvervuilingen. Enkele voorbeelden van puntvervuilingen zijn het morsen tijdens het vullen van de spuittank en laten rondslingeren van afsluitdoppen, het lozen van spuitresten en het reinigen van een spuittank op een verhard oppervlak zonder opvang van restwater. Dit lijken ogenschijnlijk kleine factoren naar de contaminatie van het oppervlaktewater, maar binnen- en buitenlandse studies hebben aangetoond dat puntbronnen voor 40 à 90% verantwoordelijk zijn voor de vervuiling van oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen.

De doelstellingen van dit project zijn:

  • Inschatting maken van de knelpunten omtrent puntvervuilingen en de hoeveelheid restwater op bedrijfstypes, waar deze problematiek minder goed gekend is (serreteelt, sierteelt).
  • Verdere sensibilisatie rond het vermijden van puntvervuilingen en bio-zuivering in alle sectoren over gans Vlaanderen. Hierbij zal uiteraard bijzondere aandacht gegeven worden aan de sectoren waar deze problematiek nog minder goed gekend is.
  • Via geïnstalleerde bio-zuiveringssystemen op de diverse, geografisch verspreide praktijkcentra bij verschillende gelegenheden (opendeurdagen, …) de problematiek en de voorgestelde oplossingen blijvend in de actualiteit houden.
  • Als onderdeel van diverse opendeurdagen, studieavonden, … van diverse praktijkcentra de goede landbouwpraktijk rond het afvullen met en spoelen van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen en van het schoonmaken van spuitapparatuur demonstreren aan een brede groep van land- en tuinbouwers.
  • Stimuleren van de aanleg van vul- en spoelplaatsen en zuiveringssystemen voor het restwater van het spuittoestel in alle sectoren over gans Vlaanderen. Via demonstraties en voorlichtingsvergaderingen worden de telers warm gemaakt voor het aanleggen van een zuiveringssysteem. Voor de aanleg en constructie van een bio-zuiveringssysteem kan de teler gebruikmaken van de praktische gebruikersgids, het beeldmateriaal of meer intensief begeleid worden tijdens onze individuele bezoeken.
  • De praktische gebruikersgids en beeldmateriaal rond vul- en spoelplaatsen en zuiveringssystemen beschikbaar stellen op de website van de projectpartners
  • De gebruiker van bio-zuiveringssystemen in staat stellen deze op een goede manier te beheren en te onderhouden.
  • Als gevolg van bovengenoemde acties, een vermindering realiseren van de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater.

 

Meer informatie

Contactpersoon