Na maanden van hard werken is het dan eindelijk zover, het moment waarop de eerste slaplantjes de serre betreden en op de opkweektafels geplaatst worden.

 

Het startschot voor de uitbreidingswerken vond plaats in mei, waarbij minister Koen Van Den Heuvel de werken plechtig opende door een symbolische putboring uit te voeren. Deze boringen werden verdergezet en vormden al snel de basis voor de fundering van de nieuwe serre. na het uitharden van deze draagstructuur kon van start gegaan worden met het plaatsen van de eerste kolommen. Al snel begon de serre zijn vormen aan te nemen waarbij onder meer het glas, het dek en de gevel werden voorzien van het nodige glas, leidingen werden gelegd, verwarmingsbuizen werden gemonteerd en gelast, nieuwe voedingsunits en elektrische installaties werden geplaatst. Vandaag 22/10/2019 was het dan eindelijk het moment aangebroken waarop de eerste plantjes in de serre geplaatst konden worden.