Voor het vierde jaar op rij blijkt er weer veel irrigatie nodig te zijn voor de groenten op het veld of in de serre. Door de aanhoudende droogte, is het nodig om te kijken naar de beschikbaarheid van (alternatieve) waterbronnen. Omdat transport van water niet altijd evident is, is de eerste logische stap namelijk de watervraag van de land- en tuinbouw in kaart brengen. In het project “Aqualitatieve Mechelse Groenteregio” heeft het Proefstation voor de Groenteteelt dit uitgewerkt voor de gemeenten Duffel, Kontich, Rumst, Sint-Katelijne-Waver, Lier en Putte.

Onderstaande kaart geeft de waterbehoeften weer van het extreem droog jaar 2018 voor grondgebonden teelten. Alhoewel de resultaten kwantitatief tot op perceelniveau beschikbaar zijn, worden deze om privacy redenen in onderstaande kaart deels vervaagd. Voor de opmaak van de waterbehoeftekaarten gebruikt PSKW een model dat rekening houdt met verschillende factoren, zoals gewas- en bodemtype, grondwaterstanden en mogelijke weerscenario’s.

Figuur 1: Waterbehoefte grondgebonden teelten (2018) – vervaagde vers

Naast de kwantificatie van de waterbehoeften voor de vollegrondsteelten, ontwikkelde PSKW het WaDiTo model dat de watertekorten simuleert in de glastuinbouw rekening houdend met oa. de geteelde oppervlakte, het volume van waterbassin. Op basis van historische weersgegevens, werden de watertekorten voor ruim 200 glastuinbouwbedrijven in de regio berekend. Gezien de vertrouwelijkheid van de informatie op bedrijfsniveau wordt de gedetailleerde kaart publiek niet vrijgegeven.

Door zicht te krijgen op de gebieden met aanzienlijke waterbehoeften, hoopt de projectcoalitie innovatieve en duurzame oplossingen te vinden rond water op lokaal niveau. Figuur 2 geeft de “onderzoeksgebieden” weer voor de zes betreffende gemeenten.

Figuur 2: Waterbehoefte land-en tuinbouw (incl. glastuinbouw) – vervaagde versie

Voor meer informatie, bij vragen of voor lokale oplossingen/ideeën kan u contact opnemen met Joris De Nies: joris.de.nies@proefstation.be

Financierende instanties: 

 width=

Disclaimer: De kaarten geven een indicatie van de waterbehoefte weer op basis van berekeningen. In het geval van grondgebonden teelten houdt deze kaart geen rekening met concrete voorzieningen die de waterbehoefte geheel of in zekere mate inlossen.