Waarschuwingen van ziekten en plagen in de groenteteelt zijn een belangrijke stap in de richting van geïntegreerde bestrijding. Het is een belangrijk onderdeel van de verplichte IPM. Gericht en op tijd inzetten van het juiste gewasbeschermingsmiddel is het doel van de waarschuwingsberichten. Onnodig behandelen en onaangepast middelengebruik zullen hierdoor beperkt worden.

Op basis van tellingen van plagen en opvolging van ziekten worden telers geadviseerd om een meer gerichte bestrijding te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt door maken van waarschuwingsberichten. Deze berichten zijn bedoeld voor de deelnemende telers, meestal gebeurt de verspreiding van de berichten via de telersvereniging. Indien een belangrijke mededeling noodzakelijk is, worden de telers op de hoogte gebracht door middel van SMS.

In de vollegrondsgroenteteelt worden waarnemingen uitgevoerd bij prei en kool (bloemkool en spruitkool). De waarnemingen worden uitgevoerd door de drie Vlaamse praktijkcentra: Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver, Provinciaal Centrum voor de Groenteteelt te Kruishoutem en Inagro te Beitem.