Het Proefstation voor de Groenteteelt heeft reeds jarenlang ervaring met het opstellen en uitvoeren van proeven met gewasbeschermingsmiddelen in openlucht en onder bescherming. Sinds 2004 is het Proefstation erkend onder het nummer ‘9 SL’ om te werken volgens het kwaliteitssysteem GEP ( goede experimentele praktijken). Deze erkenning geeft het Proefstation de machtiging om proeven uit te voeren ter erkenning van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen en ter uitbreiding van het toepassingsgebied van reeds erkende middelen, zowel bij vollegrondsgroenten als bij groenten onder glas. Deze erkenning toont aan dat er nauwkeurig wordt gewerkt startend van het opstellen van het protocol tot beoordeling, verwerking en opstellen van het eindverslag van de proef. Het Proefstation kan voor de verwerking van data gebruik maken van het statistisch programma ARM. Na afloop wordt er van elke proef een uitgebreid eindverslag opgesteld.

Het Proefstation is erkend voor uitvoeren van proeven op werkzaamheid en fytotoxiciteit van gewasbeschermingsmiddelen. Bij groenten in openlucht mogen herbiciden, fungiciden, insecticiden en nematiciden getest worden. Bij groenten onder glas mogen bijkomend groeiregulatoren en virusbeheersingsmiddelen getest worden.

De erkenning is van toepassing op de volgende toepassingsmethoden: aangieten, aanstrijken, aerosol, behandelen zaaizaden, bespuitingen, granulaatbehandelingen, infecties met virussen en bodeminjecties.

Wenst u meer informatie over deze dienstverlening dan kan u contact openen met:

Luc de Rooster
+32 (0)15 / 30 00 66
luc.de.rooster@proefstation.be