Het Proefstation voor de Groenteteelt beschikt over een eigen laboratorium dat ter beschikking staat van eigen proeven en stalen van telers. In het laboratorium kunnen analyses uitgevoerd worden op bodem- en waterstalen , net als stalen van bladgewassen. Op deze stalen kunnen nitraatgehalte, ammoniumgehalte, zuurtegraad en zoutgehalte bepaald worden. Het laboratorium staat gekend voor zijn kwalitatieve analyses en de snelle beschikbaarheid van de analyseresultaten. Het praktijkgerichte bemestingsadvies dat een grondanalyse begeleidt, vormt eveneens een sterke meerwaarde.

Voor meer informatie rond de diensten van het laboratorium kan u contact opnemen met Joris De Nies, +32 (0)15 / 30 00 60.