Dagelijks zijn telers op zoek naar efficiënte manieren om het hoogst haalbare resultaat te behalen. De kostprijs moet namelijk blijven concurreren met zowel Europese, als niet-Europese telers. Het behouden van deze concurrentiepositie vraagt om innovatie. Maar in realiteit sluiten de ontwikkelde innovaties vaak niet aan op de praktijk. Daarom gaat innovatie niet zonder samenwerking, ofwel co-creatie. Echter, is dit geen gemakkelijk proces. Om co-creatie in de Nederlandse en Vlaamse glastuinbouw te vergemakkelijken, ontwikkelde GLITCH het GLITCH Kompas, een online tool die ondersteund bij het realiseren van innovaties middels co-creatie.

 

Het GLITCH Kompas

 width=

Het GLITCH Kompas is een online tool die ambitieuze personen actief in de glastuinbouwsector van Vlaanderen (België) en Nederland begeleidt bij het realiseren van

relevante innovaties middels co-creatie. Het GLITCH Kompas neemt het team mee vanaf de starfase van ideevorming tot het eindpunt, een ontwikkelde innovatie die een oplossing vormt voor een probleem of een verbetering is van reeds bestaande toepassingen en systemen.

Het GLITCH Kompas biedt een stapsgewijze structuur aan, bestaande uit zeven verschillende fasen die u als teler of toeleverancier op weg helpen doorheen een innovatie-ontwikkeling via co-creatie die toepasbaar is in de teeltpraktijk.

Ontdek hier het GLITCH Kompas: www.hetglitchkompas.eu  

 

Druk op sector

Veel telers zijn op zoek naar onafhankelijke inzichten en adviezen over potentiële innovaties. In de huidige markt worden er veel innovaties geïntroduceerd, waardoor telers door de bomen het bos niet meer zien. Een weloverwogen keuze maken is erg lastig en daarom is er behoefte aan onafhankelijk advies vanuit bijvoorbeeld proefcentra.

Daarnaast is er in de glastuinbouw een hoge druk op de kostprijs, waardoor individueel innoveren bijna onmogelijk is. Telers zijn vaak zelf niet in staat om, bijvoorbeeld, grote testproeven op te zetten en zoeken daardoor aansluiting bij andere instellingen. De combinatie tussen onderzoek en praktijk zorgt voor een implementeerbare en relevante innovatie. Maar de verschillende blikken/visies, maken de samenwerking complex.

‘Met behulp van het GLITCH Kompas kan het gezamenlijke doel worden gevormd. Omdat alle partijen hun eigen weg daarnaartoe hebben, biedt het GLITCH Kompas structuur aan het innovatieproces.’

Thom van Mullekom, Multigrow Grashoek B.V.

 

Co-creatie als succesfactor

Uit onderzoek blijkt dat de slagingskans van een innovatie zonder co-creatie erg laag is. Onderzoek sluit niet aan op de praktijk, waardoor veel innovaties in de praktijk dus niet toepasbaar blijken. Het GLITCH Kompas biedt handvaten voor het doorlopen van het co-creatie proces. Zodoende vormen de juiste partijen een team en kan er een implementeerbare innovatie ontworpen worden.

‘Het GLITCH Kompas biedt heel handige tools om stapsgewijs met diverse partijen aan een gemeenschappelijk doel te werken.’

Bart van Calenberge, Proefstation voor de groententeelt.

 

Deelnemende organisaties GLITCH

De organisaties PSKW, ILVO, PCH, Thomas More, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent uit Vlaanderen en Blue Engineering, Bluehub, Innoveins, Botany, Maurice Kassenbouw, EMS en Brightlands Campus Greenport Venlo uit Limburg participeren in het GLITCH project.

 width=