Thema: Water

Uitnodiging themadag meloen

Uitnodiging themadag meloen

Deel 1 – Locatie: Pcfruit (Fruittuinweg 1, Sint-Truiden) 11u Resultaten rassenproef (spreiding oogst) en bezoek irrigatieproef en bemestingsproef na junidragers en rassen openlucht 12u30 Lunch 13u Einde deel 1   Deel 2 – Locatie: Proefstation voor de Groenteteelt (Muilshoek 1, Sint-Katelijne-Waver) 14u30 Resultaten en bezoek rassenproef open lucht, proef teeltspreiding grondteelt serre, resultaten bodemanalyses. 15u30 […]

TUM: Bemestingstechniek fertigatie in knolvenkel

TUM: Bemestingstechniek fertigatie in knolvenkel

Op vrijdag 25 augustus organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W) een thematisch uitwisselingsmoment (TUM) binnen de groenteteelt. We zijn te gast op het bedrijf WGK bvba, te Sint Katelijne Waver. We bekijken de bemestingstechniek fertigatie in knolvenkel. Wat mogen jullie verwachten? Ontvangst met broodje en drankje Kennismaking met het bedrijf WGK […]

Breng de waterhuishouding van je bedrijf in kaart

Breng de waterhuishouding van je bedrijf in kaart

Vanuit de expertise van het projectteam krijg je informatie over welke waterbesparende maatregelen op jouw land- of tuinbouwbedrijf het meest interessant zijn. We komen naar jou toe voor een gratis bedrijfsbezoek op 27 of 28 februari. De plaatsen zijn echter beperkt. Geef via de link onderaan aan welk moment voor jou past en laat je […]

Platform ‘AQUAPEDIA’ bundelt duurzame watermaatregelen voor de land- en tuinbouwsector 

Platform ‘AQUAPEDIA’ bundelt duurzame watermaatregelen voor de land- en tuinbouwsector 

Land- en tuinbouwbedrijven hebben af te rekenen met meer en langere droogteperiodes en meer plotse en hevigere regenbuien dan vroeger. Hun bedrijfsvoering moet aan deze veranderende klimaatomstandigheden worden aangepast. Een goede waterhuishouding is immers noodzakelijk voor een succesvolle teelt. Er zijn tal van maatregelen mogelijk maar wat levert nu welke waterwinst op? Het platform AQUAPEDIA […]

Zet een punt achter puntvervuiling

Zet een punt achter puntvervuiling

De Europese kaderrichtlijn water stelt dat het oppervlaktewater van een goede kwaliteit moet zijn. Maar de VMM detecteert nog frequent gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen in normoverschrijdende concentraties. Uit onderzoek weten we dat puntvervuilingen nog steeds een belangrijke oorzaak hiervan zijn. In dit demoproject ‘Zet een punt achter puntvervuiling’ willen we enerzijds sensibiliseren en anderzijds de […]

Water+Land+Schap / Aqualitatieve Mechelse Groenteregio

Water+Land+Schap / Aqualitatieve Mechelse Groenteregio

Het Water-Land-Schap-project “Aqualitatieve Mechelse Groenteregio” heeft de ambitie om samen met land- en tuinbouwers innovatieve en concrete pilootprojecten uit te rollen in functie van: minder overstromings- en droogtegevoeligheid en een betere waterkwaliteit. minder grondwaterafhankelijkheid en meer toegang tot alternatieve waterbronnen; een optimaler en efficiënter ruimtegebruik en een betere landschappelijke kwaliteit. Het project wil innovaties en […]

OP-PEIL: Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen

OP-PEIL: Opportuniteiten voor peilgestuurde drainage in Vlaanderen

OP-PEIL wil op korte termijn de doorbraak van peilgestuurde drainagesystemen (PGD), die zowel maatschappelijk als landbouwkundig rendabel en effectief zijn, in Vlaanderen realiseren. De partners willen dit realiseren door: Het verder opbouwen en samenbrengen van de kennis die de afgelopen jaren vergaard is rond PGD in Vlaanderen, met nadruk op de meerwaarde die PGD kan betekenen in de strijd […]

Circulair forceren: maximaal hergebruik van drainwater bij witloof

Circulair forceren: maximaal hergebruik van drainwater bij witloof

Hydrocultuur vond zijn ingang in de witloofteelt in 1973. Dit maakt de witloofsector één van de pioniers in de hydroteelt. Bij de hydroteelt van witloof worden de witloofwortels eerst in open lucht geteeld waarna ze in een tweede fase in trekbakken geplaatst worden. Waar de eerste fase in de grond plaatsvindt, maakt de tweede grondloze […]