Thema: Water

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

Op PSKW zijn er heel veel interessante onderzoeken waar wij graag mee naar buiten komen. In de vruchtgroenten onder glas zijn er tal van projecten die we met plezier aan jullie presenteren op begeleidingsgroepen, studiedagen of kringvergaderingen. Naast dit projectwerk, is er nog een belangrijk onderzoeksluik binnen de vruchtgroenten, namelijk de gewasbeschermingsproeven voor bedrijven. De […]

Succesvol gebruik van gezuiverd WKK condenswater in een jaarrond paprikateelt

Succesvol gebruik van gezuiverd WKK condenswater in een jaarrond paprikateelt

De laatste jaren merken we dat er steeds vaker drogere zomers voorkomen. Dit zorgt voor watertekorten op verschillende glastuinbouwbedrijven. Hiervoor zijn we op zoek naar alternatieve waterbronnen. Condenswater van warmtekrachtkoppeling (WKK) kan hier een deel van de oplossing bieden. Gedurende een ganse paprikateelt in teeltseizoen 2022-2023 hebben we 10% gezuiverd WKK condenswater bijgemengd in het […]

OptiWAIE: Optimalisatie van watergebruik in de glastuinbouw

OptiWAIE: Optimalisatie van watergebruik in de glastuinbouw OptiWAIE: Optimalisatie van watergebruik in de glastuinbouw

De laatste tiental jaar merken we steeds vaker minder neerslag in de lente en zomer periode omwille van de klimaatverandering. Dit leidt voor sommige glastuinbouwbedrijven tot waterschaarste gedurende deze periode. Vaak wordt er dan beroep gedaan op alternatieve waterbronnen. In OptiWAIE: Optimalisatie van watergebruik in de glastuinbouw m.b.v. Alternatieve Interne en Externe waterbronnen willen we […]

Starten met peilgestuurde drainage en stuwtjes

Starten met peilgestuurde drainage en stuwtjes

Op dit event duiken we dieper in de wereld van peilgestuurde drainage en stuwen. We vertellen over de voordelen van peilgestuurde drainage, hoe deze wordt geïnstalleerd en het kostenplaatje. Nadien hebben we het ook nog over alternatieve waterbronnen en is er een netwerkmoment met draineurs. Dit event zal op het veld van een teler plaats […]

Terugblik: fytolicentievergadering bladgewassen

Terugblik: fytolicentievergadering bladgewassen

Vanuit de studiekring Groentekwekers onder Glas werd er op 15 januari een fytolicentievergadering bladgewassen georganiseerd. De vergadering vond plaats op het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW). De namiddag was gevuld met leerrijke presentaties gecombineerd met een serrebezoek waarin lopende proeven werden uitgelegd in zowel de grondteelt als de hydroteelt van sla. Hierdoor kwam voor de […]

Bufferbekken in Hombeek klaar voor onderzoek

Bufferbekken in Hombeek klaar voor onderzoek

De Bankstraat is een bufferbekken voor landbouwbewatering rijker. Het komende jaar wordt getest hoe het water van het bufferbekken in de beste omstandigheden tot op de landbouwvelden geraakt. Buurtbewoners en lokale landbouwers kregen al een eerste zicht op de werking van het bufferbekken tijdens een buurtmoment. Nu is het bufferbekken in Hombeek klaar voor onderzoek. […]