Thema: Waarnemingen

Adviesdienst ‘Waarnemingen en Waarschuwingen in prei en koolgewassen’

Adviesdienst ‘Waarnemingen en Waarschuwingen in prei en koolgewassen’ Adviesdienst Waarnemingen en Waarschuwingen in prei en koolgewassen

Ziekten en plagen loeren steeds om de hoek. Regelmatige gewascontroles zijn essentieel om een teelt succesvol tot oogstfase te brengen. Binnen de geïntegreerde teeltwijze (IPM) zijn monitoring of veldwaarnemingen van ziekten en plagen een basisprincipe. Als schadedrempels overschreden worden kan vervolgens bewust overgegaan worden tot een gerichte bestrijding. Naast preventieve teeltmaatregelen is voor een duurzame […]

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

Op PSKW zijn er heel veel interessante onderzoeken waar wij graag mee naar buiten komen. In de vruchtgroenten onder glas zijn er tal van projecten die we met plezier aan jullie presenteren op begeleidingsgroepen, studiedagen of kringvergaderingen. Naast dit projectwerk, is er nog een belangrijk onderzoeksluik binnen de vruchtgroenten, namelijk de gewasbeschermingsproeven voor bedrijven. De […]

Waarnemingen en waarschuwingen

Waarnemingen en waarschuwingen

Op diverse praktijkpercelen wordt er aan waarnemingen en waarschuwingen gedaan. Zo worden veldwaarnemingen uitgevoerd van ziekten en plagen in de groententeelt in open lucht. Binnen de geïntegreerde teeltwijze (IPM) is monitoring van plantpathogenen en plaaginsecten immers een zeer belangrijk basisprincipe. In de vollegrondsgroenteteelt werken drie Vlaamse proefcentra samen voor een algemene waarschuwingsdienst ter ondersteuning van […]