Thema: Waarnemingen

Waarnemingen en waarschuwingen

Waarnemingen en waarschuwingen

Op diverse praktijkpercelen wordt er aan waarnemingen en waarschuwingen gedaan. Zo worden veldwaarnemingen uitgevoerd van ziekten en plagen in de groententeelt in open lucht. Binnen de geïntegreerde teeltwijze (IPM) is monitoring van plantpathogenen en plaaginsecten immers een zeer belangrijk basisprincipe. In de vollegrondsgroenteteelt werken drie Vlaamse proefcentra samen voor een algemene waarschuwingsdienst ter ondersteuning van […]