Thema: Teelttechniek

4 duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting

4 duurzame alternatieven voor chemische bodemontsmetting

De laatste jaren nemen de problemen met bodempathogenen in verschillende gewassen toe. Door het wegvallen van chemische bodemontsmettingsmiddelen of het beperken van de dosis ervan zijn grondgebonden ziekten alsmaar moeilijker te beheersen. Daarom hebben we in het project AltChem gezocht welke alternatieve bodemontsmettingstechnieken je het best kan toepassen om de ziektedruk te verlagen in de […]

Demoproef waterbehandelingen tegen Phytophthora cryptogea lopende

Demoproef waterbehandelingen tegen Phytophthora cryptogea lopende

Momenteel is er op het Proefstation voor de Groenteteelt een demoproef lopende waarbij verschillende potentiële waterbehandelingen naast elkaar liggen om Phytopthora cryptogea onder controle te houden. Dit gebeurt vanuit het project HydroPhyt. HydroPhyt is een vierjarig durend VLAIO LA-traject die zicht richt op de beheersing van Phytophthora cryptogea in de hydrocultuur van sla en witloof. […]

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

De weg naar registratie van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen, via PSKW.

Op PSKW zijn er heel veel interessante onderzoeken waar wij graag mee naar buiten komen. In de vruchtgroenten onder glas zijn er tal van projecten die we met plezier aan jullie presenteren op begeleidingsgroepen, studiedagen of kringvergaderingen. Naast dit projectwerk, is er nog een belangrijk onderzoeksluik binnen de vruchtgroenten, namelijk de gewasbeschermingsproeven voor bedrijven. De […]