Thema: Robotisatie en automatisatie

Smart Growers – Innovatie in de landbouw

Smart Growers – Innovatie in de landbouw

Het project Smart Growers wil Smart Farming in de praktijk brengen. Het concept van Smart Farming tracht de productiviteit duurzaam verhogen. Dat is mogelijk op 3 wijzen: Data benutten: Informatie over o.a. het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat kan gedetailleerd in kaart gebracht worden m.b.v. allerlei sensoren en remote sensing door satellieten […]

Smart Growers … in a nutshell

Smart Growers … in a nutshell

Het project Smart Growers wil Smart Farming in de praktijk brengen. Het concept van Smart Farming tracht de productiviteit duurzaam verhogen. Dat is mogelijk op 3 wijzen: Data benutten: Informatie over o.a. het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat kan gedetailleerd in kaart gebracht worden m.b.v. allerlei sensoren en remote sensing door satellieten […]

SOCROSense – SOil and CROp Sensing technologies

SOCROSense – SOil and CROp Sensing technologies

Langzaam maar zeker is de opkomst van GPS-technologie zich aan het doorzetten in de onze regio’s. Een klein aandeel van onze land- en tuinbouwers startte met het integreren van GPS op tractoren en machines waardoor de sturing van zowel tractor als eventueel machines volledig autonoom kan. Ondertussen wordt de volgende stap gezet en kunnen tal […]

SWEEPER

SWEEPER

Al eerder is er in het Europese project CROPS een oogstrobot voor paprika ontwikkeld. De afgelopen tien jaar heeft fundamenteel onderzoek echter geleid tot inzichten en technologische ontwikkelingen waarmee de SWEEPER-partners deze robot verder kunnen ontwikkelen. De robot wordt de eerste oogstrobot ter wereld die in een commerciële kas zal worden ingezet. Hiermee kan de […]